Přihláška k účasti

On-line přihláška k účasti

Registrujte se on-line

On-line přihláška

PDF přihláška k účasti

PDF přihlášku můžete vyplnit na počítači a poté podepsanou odeslat

PDF přihláška

Cenové podmínky pro vystavovatele

Nájemné výstavní plochy
do 11. 4. 2024
po 11. 4. 2024

Krytá

1 900,- Kč/m22 300,- Kč/m2 

Venkovní

   900,- Kč/m21 100,- Kč/m2

Patro

   zdarmazdarma
Registrační poplatek
 

Vystavovatel / agentura    

5 000,- Kč

Za každého spoluvystavovatele

3 000,- Kč
Speciální nabídka balíčků - na veletrh jedním podpisem

Výstavní plocha, registrační poplatek, technický poplatek, výstavba expozice, vybavení dle soupisu a elektrické přívody – vše za jednu cenu!

Typ expozice
do 11. 4. 2024
po 11. 4. 2024

TYP A, 3 x 2 m    

27 800,- Kč        31 000,- Kč

TYP B, 4 x 3 m    

45 000,- Kč        50 800,- Kč
TYP C, 5 x 3 m    54 000,- Kč    61 000,- Kč
TYP D, 5 x 4 m84 000,- Kč    94 800,- Kč

Speciální nabídka balíčků pro municipality, kraje, instituce a start-up

URBIS The Smart Cities Meetup

Výstavní plocha, registrační poplatek, technický poplatek, výstavba expozice, vybavení dle soupisu a elektrické přívody – vše za jednu cenu! Nabídka je určena pro:

 • startupy a inovativní malé a střední podniky (klienty agentur CzechTrade, CzechInvest a regionálních inovačních center, účastníky národního projektu City For The Future)
 • municipality, kraje a jejich inovačně zaměřené instituce
 • univerzity, neziskové organizace, spolky a jiné aktivní aktéry Smart City ekosystému
 • skupiny účastníků koordinované zahraničními partnery
Typ expozice
 
 

TYP START UP A, 3 x 3 m

 12 000,- Kč

TYP START UP B, 4 x 3 m

  16 000,- Kč
TYP START UP C, 5 x 3 m 20 000,- Kč
Kompletní nabídka balíčků ke stažení

Výstavba expozic

Oborové členění

 • DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE
 • ZELENÁ DOHODA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 • MOBILITA A LOGISTIKA
 • ENERGETIKA A UDRŽITELNOST
 • GOVERNMENT A PARTICIPACE VEŘEJNOSTI
 • ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
 • EKONOMICKÝ ROZVOJ A INOVACE
 • SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ INOVACE
 • VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ
 • PORADENSTVÍ A KONZULTAČNÍ SLUŽBY

Organizační pokyny pro vystavovatele

Schvalování expozice

Vystavovatel nebo jím pověřený realizátor je z důvodu zajištění bezpečnosti pro návštěvníky a vystavovatele předložit projekt expozice ke schválení.

Rozsah dokumentace nutný ke schválení projektu:
 • Formulář žádosti o schválení expozice
 • Projekt expozice (rozměry a výškové kóty, axonometrie, popis konstrukce, kontakty - telefon, e-mail na projektanta a realizační firmu).
 • Název veletrhu, umístění expozice, název vystavující firmy
 • Statický posudek v případě vyžádání veletržní správou
 • Požární atesty na použité materiály
 1. Jednoduché přízemní typové expozice do 30m2 včetně a nepřesahující 3,5m výšky v jejich nejvyšším bodě, nepodléhají povinnosti předložení projektu expozice (formulář žádosti o schválení expozice se předkládá vždy)
 2. U ostatních typů expozic (atypická řešení, speciální konstrukce, zavěšené poutače, patrové expozice, skleněné prvky, plexisklo…) je vystavovatel povinen vyplnit žádost o schválení expozice a předložit ji včetně projektu expozice k posouzení. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.
 3. Pokud expozice přesahuje konstrukční výšku 5m (bez zavěšených konstrukcí) musí splňovat všechny náležitosti uvedené v bodu 2) a je nutné požádat o odsouhlasení její výšky i všechny sousedící vystavovatele. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.
 4. Patrové expozicese předkládají ke schválení vždy a musí splňovat zvláštní podmínky požární ochrany (viz Technicko-bezpečnostní předpisy společnosti Veletrhy Brno a.s.). Z tohoto důvodu již ve stadiu záměru nebo studie musí být předloženy dokumenty (např. PBŘ, certifikáty o nehořlavosti stavebních konstrukcí atd.) ke schválení požárnímu technikovi Veletrhy Brno, a. s., e-mail: bozp@bvv.cz, tel: 602 755 521.

Maximální konstrukční povolená výška expozic bez zavěšených konstrukcí je 5m (nevztahuje se na patrové expozice, které podléhají speciálnímu režimu schvalování a na exponáty). Výšky u zavěšených konstrukcí schvaluje výhradně veletržní správa. Zavěšené konstrukce (osvětlovací rampy) bez grafických poutačů nepodléhají schválení sousedních expozic a mohou být umístěny na hranici expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní správou (viz Technicko-bezpečnostní předpisy – přílohy Zavěšování v pavilonech č. 1 - 6).

U patrových expozic není nutné žádat sousedící vystavovatele o schválení výšky expozice.

Předložení projektu ke schválení je možné:
 • osobně (vždy pouze projektant) každý pracovní den v 9.00–14.30 hodin v kancelář č. 207 v pavilonu A3– schválení na místě
 • elektronicky při zaslání na adresu projekty@bvv.cz
 • poštou (k odeslání do 5 pracovních dnů)

Doba pro zaslání projektu ke schválení je závazně stanovena na 14 dní před začátkem montáže a vždy bude uvedena v Organizačních pokynech příslušné veletržní akce.

Dokumenty ke stažení

Služby pro vystavovatele

Mám
přihlašovací údaje

Vše vyřídíte pohodlně přes iKancelář.

IKANCELÁŘ.BVV.CZ

Nemám
přihlašovací údaje

Vše vyřídíte pohodlně on-line.

IESO.BVV.CZ

Reklama

Nabízíme Vám:

 • komplexní zajištění reklamních služeb na klíč
 • pronájem reklamních nosičů a ploch
 • reklamní a další promoterské aktivity

Ivan Zahradníček

Veletržní reklama

+420 541 152 216
izahradnicek@bvv.cz

Více informací v sekci Veletržní reklama

Navštívit

Ubytování

Nabízíme Vám:

 • zajištění vhodného ubytování dle Vašich požadavků
 • garantované rezervace ubytování
 • přehled o možnostech ubytování v Brně i mimo Brno
 • speciální ceny za ubytování ve vybraných hotelech a termínech
 • možnost platby na fakturu, kreditní kartou či v hotovosti
 • ceny ubytování včetně DPH a snídaně
Speciální nabídka ubytování
Zobrazit nabídku

Více informací v sekci Ubytování

Navštívit

Zápis do katalogu

Bude upřesněno.