Program URBIS The Smart Cities Meetup

16. dubna 2024  /  14:15

Hlavní program (podrobný)
Program 4. 6. 2024
Program 5. 6. 2024
Program 6. 6. 2024
Odborný side program (podrobný)
Program 4. 6. 2024
Program 5. 6. 2024
Program 6. 6. 2024
Program 4. 6. 2024
 
Hlavní program: Rotunda, pavilon A
9:00Příchod hostů
9:30

OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ A KEYNOTE DISKUZE

Interaktivní diskuze lídrů a předních tváří Smart City scény o klíčových výzvách, trendech i příležitostech, jimž aktuálně v územním rozvoji čelíme. Kudy vedou cesty, po nichž bychom se měli vydat? Jak se jednotlivá témata vzájemně ovlivňují? A jak spojit síly mezi aktéry inovačního ekosystému, abychom si poradili tváří v tvář turbulentním změnám?
Moderuje: Jaroslav Mašek, Hospodářské noviny

9:30

Nový URBIS jako středoevropský hub Smart City inovací

 • Jan Kubata, generální ředitel, Veletrhy Brno
 • Markéta Vaňková, primátorka Statutárního města Brna
 • Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje
 • Pavlína Žáková, náměstkyně ministra pro evropské záležitosti
 • David Müller, vrchní ředitel Sekce Evropské unie a zahraničního obchodu, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Jan Michal, generální ředitel, CzechInvest
10:00

Energie a klima – KEYNOTE

 • Petr Hladík, ministr životního prostředí
 • Zdeněk Žalud, profesor a vedoucí Ústavu agrosystémů a bioklimatologie, Mendelova univerzita v Brně
 • Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ ESCO
 • Michal Svoboda, spoluzakladatel a manažer projektu OBEC 2030
10:55

Efektivní veřejná správa – KEYNOTE

 • Jindřich Fryč, nejvyšší státní tajemník, Ministerstvo vnitra
 • Petr Zahradník, ekonom, člen NERV
 • Rút Bízková, zakladatelka a předsedkyně správní rady, Institut pro společnost 4.0
 • Tomáš Chmela, místopředseda Sdružení místních samospráv ČR
11:40

Mobilita budoucnosti – KEYNOTE

 • Martin Kupka, ministr dopravy (TBC)
 • Traian Urban, ředitel EIT Urban Mobility, Innovation Hub East
 • Martin Russ, výkonný ředitel AustriaTech (Rakousko)
 • Pertti Kortejärvi, výkonný ředitel Smart City Innovation Cluster (Finsko)
 • Jaroslav Pelant, výkonný ředitel Škoda X
12:30

PROMĚNY ENERGETIKY NA ÚROVNI ČTVRTI A MĚSTA

Čerstvé praktické poznatky z pilotních projektů v českých i evropských městech. Energetické inovace, technologie a nové přístupy, jimiž se Vaše obec a region mohou inspirovat na cestě k úsporám energie a energetické soběstačnosti.
Moderuje: Michal Kuzmič, vedoucí mezioborové spolupráce a manažer městských inovací, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické v Praze

12:35

Energeticky pozitivní čtvrti – nejnovější poznatky z mezinárodních projektů

 • Nadja Riedel, seniorní projektová manažerka, město Lipsko (Německo)
 • David Škorňa, vedoucí energetické transformace, město Kladno
 • Fernando Gomes, vedoucí oddělení, město Maia (Portugalsko) 
13:10

Synergické spojování zdrojů a akumulace energie – zkušenosti z prvních českých realizací

 • Tomáš Sarnovsky, předseda představenstva, ENLITOS (město Litoměřice)
 • Tomáš Matuška, vedoucí oddělení Energetické systémy budov, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické v Praze
 • Jiří Novotný, manažer pro strategii a inovace ČEZ ESCO (OCENĚNÍ: CHYTRÁ MĚSTA 2023)
13:40

Světelné znečištění: nízko visící ovoce na cestě k energetickým úsporám?

 • Anna Pasková, ředitelka Odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje, Ministerstvo životního prostředí
 • Zbyněk Svoboda, jednatel, Ekosvětlo
 • Josef Doležal, aktivní občan, město Kutná Hora
14:15

KDYŽ VLASTNÍ AUTO PŘESTÁVÁ BÝT NUTNOSTÍ

Seznámení s inovativními koncepty přepravy, které přepisují po desetiletí neměnná dopravní paradigmata. A současně i s dobrou praxí prvních českých měst, která touto cestou zvyšují obslužnost méně osídlených oblastí nebo efektivitu cestování napříč celým městem.
Moderuje: Jan Bízik, ředitel Mobility Innovation Hub CzechInvest

14:20

Revoluce v hromadné dopravě – autobus, který lze zavolat jako taxi

 • Dominik Janik, CEO a zakladatel CITYA mobility (OCENĚNÍ: CHYTRÁ MĚSTA 2023)
14:55

Intermodalita: kombinací dopravních prostředků k lepší mobilitě

 • Michal Beránek, vedoucí oddělení projektů mobility, Operátor ICT 
 • Jan Vachtl, koordinátor Programu Zdravé město, město Votice
 • Jaroslav Martínek, jednatel spolku, Partnerství pro městkou mobilitu
15:30

Sdílená doprava šetří náklady i planetu

 • Patrik Bureš, CEO a spoluzakladatel, PeopleCar
 • Kateřina Duchková, starostka, město Touškov
 • Stanislav Kutáček, zakladatel, Autonapůl
16:00

INOVAČNÍ MANAGEMENT NENÍ RAKETOVÁ VĚDA

Municipalita jako lídr a vizionář v lokálním ekosystému. S odborníky i praktiky městských inovací a veřejné správy o ingrediencích úspěchu a klíčových procesech, které vedou k dlouhodobé prosperitě území – i takového, které nemá nejlepší předpoklady. První den završíme ojedinělým příběhem přeměny malého portugalského města Fundão.
Moderuje: Jakub Rybář, vedoucí Oddělení spolupráce a rozvoje, město Brno

16:05

Proč je důležitý inovační management a odkud s ním začít?

 • Petr Suška, ředitel úseku Smart City, inovací a projektového řízení, Operátor ICT; vedoucí Oddělení inovace městské ekonomiky, Fraunhofer IAO
 • Matěj Chytil, zakladatel, Byro – Platforma pro tvůrčí lidi ve veřejné správě
16:40

Pilotní spolupráce muncipalit s inovativními firmami

 • Jaroslav Petrák, specialista městských inovací, město Brno (OCENĚNÍ: CHYTRÁ MĚSTA 2023)
 • Kamil Válek, tajemník městského úřadu, město Uherský Brod (OCENĚNÍ: CHYTRÁ MĚSTA 2023)
 • Filip Prochác, technický ředitel, Citymind solutions (OCENĚNÍ: CHYTRÁ MĚSTA 2023)
17:10

Inspirace úspěchem – jak z malé díry uprostřed ničeho vytvořit vzorový inovační hub

 • Ricardo Gonçalves, vedoucí Oddělení inovací, investic a strategického plánování, město Fundão (Portugalsko)
 • Miroslav Scheiner, manažer speciálních projektů, Ministerstvo průmyslu a obchodu (OCENĚNÍ: CHYTRÁ MĚSTA 2023)
18:00SPOLEČENSKÝ VEČER – VIDA CENTRUM (na pozvánku)

 

 
Odborný side program 
13:00

CHYTRÁ ENERGETIKA
Agora I (start-up), CZ/ENG, do 15:15

E-mobilita ve městech, dobíjecí stanice, energetický management, fotovoltaika pro města a další témata. Na závěr sekce proběhne panelová diskuze odborníků o trendech v chytrých energetických řešeních pro obce.
Zúčastněné firmy: E-platforma, Flowbox, Ft4u, ON Tech,Teplárny Brno, VDT Technology, Visionq

13:00

INOVAČNÍ SOUTĚŽE V ČESKU: CHYTRÁ MĚSTA A NAKOPNI PRAHU
Agora II (národní zóna), CZ/ENG, do 14:30

Soutěže jako nástroj k budování silného inovačního ekosystému. Představení dobré praxe z uplynulých ročníků a příležitostí pro zapojení do těch nadcházejících.

14:30

PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVITELNOU ENERGII PŘI REKONSTRUKCI UKRAJINY
Agora II (národní zóna), ENG/UKR, do 16:30

Lze vyvíjet městské solární projekty v době války a proč by to někdo dělal? Proč může solární energie hrát klíčovou roli v úsilí o rekonstrukci Ukrajiny a jak mohou evropské společnosti, vlády, dárci a obce přispět a podpořit tento zásadní přechod. Zjistěte, jak má Ukrajina potenciál stát se modelem pro SMART solární města. Prostřednictvím konkrétních řešení a úspěšných případových studií odhalíme použitelné strategie pro využití potenciálu obnovitelné energie při revitalizaci Ukrajiny. Budeme diskutovat o inovativních přístupech, politických důsledcích a společných iniciativách zaměřených na podporu udržitelné energetické transformace na Ukrajině i mimo ni.

14:30

ENERGETICKÉ INOVACE PRO BUDOVY, ČTVRTI A MĚSTA: Z VÝZKUMU ROVNOU DO PRAXE - organizuje Evropská aliance pro energetický výzkum
Sál Morava, ENG/CZ, do 17:00

Připojte se k semináři, který se zaměří na probíhající aplikovaný výzkum a na praktické poznatky v oblasti budov, čtvrtí a městských systémů. Načerpejte zkušenosti s realizací komplexních projektů energeticky efektivních a plusových čtvrtí (PED). Probádejte, jak je možné se zapojit do iniciativy Nový evropský Bauhaus (NEB). Posuďte, jaké přínosy má pro města a obce spolupráce s výzkumem.

Agenda

15:15

EKOLOGICKÉ MĚSTO/OBEC
Agora I (start-up), CZ/ENG, do 17:45

Ekologické plánování, čištění vody a vzduchu, komunální odpad, digitalizace odpadů, senzory pro řízení městské zeleně, chytré systémy závlahy a další témata. Na závěr sekce proběhne panelová diskuze odborníků o trendech v moderních ekologických
technologiích pro město.
Zúčastněné firmy: Agdata, Agiception, Asio, BIOM research Sako, Treeib, Urbiq, Waste Digital

CELÝ DEN

INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKY VENKOVNÍ UČEBNY ARCHIMEDES

Venkovní prostor v areálu výstaviště (dle navigace), 9:00 až 18:00

 

Program 5. 6. 2024 (Den energetiky)
 
Hlavní program, Rotunda, pavilon A
9:15

REGIONÁLNÍ A EVROPSKÁ SPOLUPRÁCE JAKO IMPULS PRO ROZVOJ ÚZEMÍ

Představení možností zapojení do aktivit na regionální a evropské úrovni přímo od účastníků projektů a regionálních koordinátorů. Řekneme si, kde na samosprávy čekají příležitosti a jak jich využít. A také kde hledat oporu při řešení problémů, které se zdají být nad vlastní síly.
Moderuje: Patrik Reichl, ředitel, Jihomoravská agentura pro veřejné inovace JINAG

9:20

Pro know-how, finance a kontakty do evropských projektů

 • Peter Austin, poradce pro plánování, město Oslo (Norsko)
 • Michal Hodík, starosta města Bystřice
 • Kateřina Adamová, projektová manažerka, město Bystřice
 • Michaela Novotná, ředitelka, Jihočeská agentura pro podporu inovací
 • Jana Svobodová, koordinátorka projektu Active Citizens, město Hradec Králové
9:55

Umění přemýšlet za hranice své obce, regionu a země

 • Lukáš Trčka, jednatel a RIS3 ambasador, Technologické inovační centrum Zlín
 • Jan Školník, zakladatel, Agentura pro rozvoj Broumovska
 • Antonín Koplík, zakladatel EduVision (učebna Archimedes)
10:30

Funkční regionální inovační ekosystém jako opora měst a obcí

 • Vlastimil Veselý, ředitel, Karlovarská agentura rozvoje podnikání
 • David Uhlíř, architekt inovačního ekosystému a ředitel pro strategii, Jihomoravské inovační centrum
 • Pavel Csank, předseda představenstva, Moravskoslezské inovační centrum (TBC)
11:00

SPOLEČNÝ CÍL: KLIMATICKÁ NEUTRALITA

Speciální blok, v němž partneři napříč Evropou seznámí (nejen) české publikum s platformou NetZeroCities, konceptem New European Bauhaus a dalšími iniciativami v rámci EU mise klimaticky neutrálních a chytrých měst. Exkluzivní studnice vědomostí
a podpůrných nástrojů, které čekají na využití, ale jen málo českých municipalit o nich ví.
Moderuje: Věra-Karin Brázová, vedoucí Oddělení urbánní politiky a strategií, Ministerstvo pro místní rozvoj

11:05

Jak se česká města mohou dostat na palubu EU mise klimaticky neutrálních a chytrých měst?

 • Svea Heinemann, poradkyně pro města, ICLEI – Local Governments for Sustainability
 • Sini Kahilaniemi, account manager programu Decarbonized Cities, Business Finland
 • (TBC) NetZeroCities
11:40

Občané a aktivní komunity ve středobodě klimatické tranzice

 • Annemie Wyckmans, profesorka a koordinátorka projektu CrAFt, Norwegian University of Science and Technology
 • Elina Wanne, manažerka rozvoje, město Espoo (Finsko)
 • Jaromír Hainc, ředitel Sekce rozvoje města, Institut plánování a rozvoje města Prahy
12:15

BEZ PARTICIPACE TO ZKRÁTKA NEJDE

Jak se daří participaci v Česku (a na Slovensku) v roce 2024? Diskusní pásmo je určené pro zástupce veřejného sektoru, malých obcí i velkých měst a krajů, představitele byznysu, pro developery i technologické firmy. Hosté rozeberou, v čem jsme dobří a v čem naopak zaostáváme ve srovnání se zbytkem Evropy. Probereme témata jako participace a urbanismus, práce se stakeholdery, e-participace, participativní tvorba strategií, participace a mládež a jiné.

Moderují a provádějí:Tomáš Rákos, zakladatel Participation Factory; Anna Wien, výkonná ředitelka Participation Factory

Vystupující hosté:

 • Milan Brlík, vedoucí kanceláře participace, Institut plánování a rozvoje města Prahy
 • Úřad zmocněnce vlády pro občanskou společnost, Ministerstvo vnitra Slovenské republiky (TBC)
 • Ondřej Švrček, zakladatel Munipolis
 • Marek Koníř, referent Oddělení strategického rozvoje a autor projektu Účko, město Ústí nad Labem (OCENĚNÍ: CHYTRÁ MĚSTA 2023)
14:00

NA CESTĚ MEZI KOMUNITNÍ A KOMUNÁLNÍ ENERGETIKOU

Ideálně načasovaná praktická příprava na legislativní změny posilující roli lokální energetiky. Nabídne poučení z několikaleté praxe energetických komunit bavorských sousedů i zkušenosti a náhled do uvažování průkopníků mezi českými obcemi.
Moderuje: Laura Otýpková, právnička a vedoucí sekce Odpovědné energie, Frank Bold / Unie komunitní energetiky

14:10

Bavorské lekce ze zavádění a provozu komunitní energetiky

 • Doris Kömmling – spolupředsedkyně dozorčí rady, BENG eG
14:35

Dobrá praxe komunální energetiky v Česku

 • Ondřej Mikmek, starosta obce Slatinice
 • Martin Krupa, jednatel ECM System Solutions, zastupitel obce Mikolajice (OCENĚNÍ: INSPIRATIVNÍ REGION 2023)
 • Tomáš Chmela, starosta města Slavičín (OCENĚNÍ: INSPIRATIVNÍ REGION 2023)
15:10

Co prozrazují první české pilotní projekty komunitní energetiky?

 • František Müller, zakladatel Watt Intelligence
 • Květoslava Jeníčková, předsedkyně, Bytové družstvo BONUS, Lázně Bohdaneč
 • Petr Kunc, starosta, městská část Brno-Židenice
15:45

ENERGETICKÝ MANAGEMENT JAKO SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ

Propojení perspektiv a zkušeností praktiků energetického managementu z různých sektorů a úrovní. Od základních kroků k úsporám v samosprávě až k systémovému přemýšlení o synergiích vznikajících spojováním sil různých aktérů.
Moderuje:
Marcela Kubů, výkonná ředitelka, Asociace výrobců minerální izolace

15:50

Stavební pilíře energetického managementu v municipalitách?

 • Jaroslav Klusák, předseda Sdružení energetických manažerů měst a obcí
 • Miroslav Marada, člen představenstva, Svaz moderní energetiky; předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb
16:20

Výhody sdílení energetických dat napříč úrovněmi i sektory

 • Tomáš Rendla, ředitel a spolumajitel Flowbox
 • David Matuška, vedoucí oddělení energetického managementu, Energetické centrum Ústeckého kraje
 • Miroslav Cink, ředitel strategie a IT, SUAS GROUP
 • Daniel Ullmann, energetik, obec Brumovice
17:00

Energetický management je disciplína pro týmové hráče

 • Libor Balga, starosta obce Kostice, mikroregion Podluží
 • Kateřina Vosičková, energomanažerka, město Prostějov
 • Martin Košťál, vedoucí Oddělení motivačních programů, město Brno a platforma Připrav Brno
 • Vít Král, koordinátor projektu Živé Milevsko - Smart Region
18:00SPOLEČENSKÝ VEČER – PAVILON A (na pozvánky)

 

 
Odborný side program 
9:30

INSPIRUJTE SE SPARCS: ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ PRO ČESKÁ MĚSTA
Sál Morava, ENG/CZ, do 12:00

Již 5. rokem v projektu SPARCS probíhá praktické pilotování více než 40 inovací v energetice, e-mobilitě a digitálních technologiích. Přijďte si poslechnout, co si Vaše obec může vzít od evropských měst, jako jsou Lipsko, Espoo, ale i české Kladno, které je v projektu tzv. fellow city. Inspirujte se a získejte maximum praktických poznatků pro Vaše město či obec.

10:00

CITY LOGISTIKA
Agora I (start-up), CZ/ENG, do 11:45

Zkušenosti se city logistikou ze zahraniční, pilotní projekt city logistiky a depa v Praze, řešení pro city logistiku – různé přístupy ke cargo-bikům, autonomní doručení zásilek, doručení zásilek do kufru a další témata. Na závěr sekce proběhne panelová diskuze odborníků o trendech v city logistice a její uplatnění v domácí praxi.
Zúčastněné firmy: CBCS Bike, City Commuters, BringAuto, PowerBOX, PowerHUB, ŠKODA X. Outdoor demo: BringAuto.

10:00

Aktuální výzvy rozvoje měst a obcí na Ukrajině (TBC)
Agora II (národní zóna), ENG/UKR, do 12:00

Ukrajinská města o tom, co je nejvíce trápí a jak mohou pomoct zahraniční partneři.

12:30

DATA BRNO WORKSHOP
Agora II (národní zóna), CZ/ENG, do 14:30

Jak se startují a spravují datové portály? Jaké jsou zkušenosti uživatelů ale i provozovatelů? Odpovědi budou hledat zkušení provozovatelé datových portálů, typičtí uživatelé a zástupci veřejné správy.

13:00

CHYTRÁ INFRASTRUKTURA MĚSTA/OBCE
Agora I (start-up), CZ/ENG, do 16:30

Chytré mapy, data z dopravy pro města, inteligentní městské technické sítě, BIM, rezervační systémy pro budovy, IoT sítě a řešení, systémy pro řízení dopravy, bike parking, cyklo stojany a další témata. Na závěr sekce proběhne panelová diskuze
odborníků o trendech v chytré infrastruktuře pro města. 
Zúčastněné firmy: Blockcity, Cominfo-trade, Cyclomedia, Gamax, IO Mobility, MDP Geo, Netlia, Roadtwin, Sensority, ŠKODA X, Technické sítě Brno, Whatspot

13:00

NOVÉ PERSPEKTIVY V MĚSTSKÉM PLÁNOVÁNÍ
Sál Morava, ENG/CZ, do 17:00

Workshop zaměřený na nové perspektivy v oblasti městského plánování. Během setkání se společně seznámíme s třemi inovativními nástroji vyvinutými v rámci Nového evropského Bauhausu a založenými na jeho hodnotách: 1) NEB Impact Model, 2) Utrecht Barcode, 3) Espoo Co-creation Toolkit. Workshop Vám pomůže podívat se na plánování měst z jiného úhlu pohledu a neopomenout při plánování žádný důležitý krok a přizvat ke stolu relevantní stakeholdery. Potkáte se s lidmi, kteří řeší podobné otázky jako Vy a dozvíte se o inspirativních projektech z jiných měst.

14:30

LYON, MNICHOV, VÍDEŇ: PŘÍBĚH TŘÍ MĚST
Agora II (národní zóna), ENG/CZ, do 16:00

Jak participace občanů, digitálnÍ dvojčata a zdroje obnovitelné energie podporují rozvoj energeticky pozitivních čtvrtí? Představení zkušeností z mezinárodních projektů ASCEND a NEUTRALPATH.

16:00

NET ZERO CITIES - PODPORA MĚST V JEJICH KLIMATICKÉ TRANZICI
Agora II (národní zóna), ENG/CZ, do 17:30

Jak vypadají kroky, které umožní městům vypořádat se s klimatickou změnou? A co potřebují města k jejich zvládnutí? Přední evropská platforma NetZeroCities ve workshopu podrobněji představí nástroje a možnosti spolupráce. které se nabízejí
českým městům. Odrazovým můstkem bude zkušenost Liberce jako jediného české zástupce v EU misi 112 klimaticky neutrálních a chytrých měst.

16:30

PROPOJENÉ MĚSTO/OBEC
Agora I (start-up), CZ/ENG, do 18:00

Komunikace pro obce, technické řešení pro sociální služby, transparentní veřejné zakázky, výstražné a varovné systémy, systémy první pomoci. Na závěr sekce proběhne panelová diskuze odborníků o komunikačních potřebách chytrých obcí.
Zúčastněné firmy: Citymind, Elmik, Fair City, Iresoft, Medicalit, Munipolis

CELÝ DEN

INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKY VENKOVNÍ UČEBNY ARCHIMEDES

Venkovní prostor v areálu BVV (dle navigace), 9:00 až 18:00

 

Program 6. 6. 2024 (Den dopravy)
 
Hlavní program, Rotunda, pavilon A
9:15

KROTÍME POKROČILÉ DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE

Jednoduše o složitých řešeních s výzkumníky, zástupci měst i inovativními firmami. Přiblížení nových dopravních technologií přicházejících na vlně digitalizace za účelem porozumění, jak mají města zohlednit tyto technologie ve svém dlouhodobém plánování. 
Moderuje: Tereza Čížková, vedoucí Oddělení nových technologií v dopravě, Ministerstvo dopravy 

9:20

Jak inteligentní dopravní technologie posouvají možnosti fungování a rozvoje měst a obcí?

 • Roman Srp, výkonný ředitel Sdružení dopravní telematiky 
 • Milan Veterník, CEO a spoluzakladatel IoMobility Solutions
 • Marek Mach, vedoucí Oddělení monetizace dat, ŠKODA X
9:55

Praktické zkušenosti českých měst

 • Jiří Skočdopole, vedoucí Odboru registru vozidel, město Říčany
 • Roman Nekula, správní ředitel, Brněnské komunikace
 • Jan Seitl, provozní ředitel, Dopravní podnik města Brna
10:30

Co čekat v nejbližších letech od autonomní mobility?

 • Pavel Havránek, Centrum dopravního výzkumu
 • Jan Bezděk, manažer pro strategii, Škoda Digital
 • Andrea Najvárková, jednatelka a spoluzakladatelka, BringAuto 
11:05

PROMĚNY CENTER MĚST A ZPŮSOBU DOPRAVY V NICH

Pohled na mobilitu optikou městského plánování, který se vrací k základním otázkám, proč vůbec vzniká potřeba mobility nebo komu mají sloužit stavby zabírající městský prostor. A společně s tím příklady dobré praxe těch, kteří se rozhodli začít dělat věci jinak, než je běžné.
Moderuje: Jaroslav Martínek, jednatel spolku Partnerství pro městskou mobilitu

11:10

Města pro auta a města pro lidi

 • Irene Bittner, klimatická expertka v oblasti mobility, Austrian Energy Agency
 • Vojtěch Novotný, autor koncepčního návrhu sdílené zóny, nezávislý konzultant
 • Iva Rorečková, vedoucí Oddělení koncepce dopravy, město Brno
11:55

Když se potřeba mobility řeší jinak než dopravou

 • Jaroslav Burian, zástupce vedoucího katedry geoinformatiky, Univerzita palackého v Olomouci (TBC)
 • Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • Zuzana Vandame, radní a manažerka městského coworkingu, Uherské Hradiště
12:25

Nové modely městské logistiky

 • Ondřej Mirovský, senior manažer pro udržitelnost, PowerHUB
 • Zuzana Malinová, spoluzakladatelka, E-Cafe Bike (OCENĚNÍ: CREATIVE BUSINESS CUP 2024)
 • Michal Král, 3L Robotics
13:00

NOVÁ ÉRA PILOTNÍCH PROJEKTŮ A ŽIVÝCH LABORATOŘÍ

Silné a velmi praktické vyvrcholení hlavního programu URBIS 2024. Představení právě se rodících nástrojů, které již brzy umožní firmám, municipalitám i dalším hráčům v ekosystému experimentovat se Smart City inovacemi za metodické a finanční podpory EU, státu a krajů.
Provádějí: Miroslav Scheiner, manažer speciálních projektů a koordinátor projektu PilotInnCities, Ministerstvo průmyslu a obchodu; Marie Zezůlková, manažer Smart City Living Lab, Veletrhy Brno

13:00

Projekt PilotInnCities (Interreg Danube) – agilní pilotování Smart City inovací v municipalitách

 • Robert Pinkas, CEO a spolumajitel, VisionCraft
 • Miroslav Jurásek, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Pertti Kortejärvi, výkonný ředitel Smart City Innovation Cluster (Finsko)
 • Michal Urban, ředitel Divize podnikatelského prostředí, CzechInvest 
 • Smart City Innovations Institut (TBC)
14:15

Rodící se BVV Living Lab – inovační souhra Veletrhů Brno a inovačního ekosystému Jihomoravského kraje

 • Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj (video vstup - TBC)
 • Jan Kubata, generální ředitel, Veletrhy Brno
 • Radka Vladyková, výkonná ředitelka, Svaz měst a obcí ČR
 • Martin Příborský, předseda Smart City komise Rady města Brna
 • Patrik Reichl, ředitel, Jihomoravská agentura pro veřejné inovace
 • Vít Čermák, ředitel jihomoravské regionální kanceláře, CzechInvest
15:15NETWORKINGOVÝ WORKSHOP V NÁRODNÍ ZÓNĚ K PROJEKTU PILOTINNCITIES – PAVILON A, NÁRODNÍ ZÓNA
 
 
Odborný side program
9:30

KLIMATICKÁ TRANZICE MĚST JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST REKONSTRUKCE UKRAJINY
Agora II (národní zóna), ENG/UKR, do 12:30

Workshop, který seznámí ukrajinská města s EU misí klimaticky neutrálních a chytrých prostřednictvím aktivit platformy NetZeroCities a prvního Horizon Europe projektu U-CAN vedeného Technickou univerzitou v Drážďanech. UCEEB ČVUT Praha představí výstupy projektu CirCon4Climate se zaměřením na implementaci cirkulárních principů ve vystavěném prostředí, základní cirkulární strategie a nástroje pro cirkulární design, cirkulární zadávání veřejných zakázek a koncept materiálového katastru včetně jeho přínosů v oblastech zasažených katastrofami.

10:00

ŘEŠENÍ PRO KVALITNÍ MĚSTSKÝ ŽIVOT
Agora I (start-up), CZ/ENG, do 12:00

Bezpečnost ve městě, 3D tisk domů, chytré opravy silnic, výhodné nabídky pro řidiče, zábavné město, klimaticky odolné město, organizace veřejného prostranství. Na závěr sekce proběhne panelová diskuze odborníků o trendech ve vytváření příjemného městského prostředí.
Zúčastněné firmy: Scilif, Scoolpt, ECOTEN urban comfort, Moram, Hardman UH, Get Out Fun, ŠKODA X

10:00

Pracovní skupina Energetické komunity - POUZE NA POZVÁNKU (komplexní zpráva o energetických komunitách)

Přednáška o energetických společnostech: Zajímá vás více informací o tom, co vlastně energetická komunita obnáší? Máte zájem si ji sami založit? Chcete se dozvědět něco od kolegů, kteří to již udělali. Nebo co můžete jako obec udělat pro to, abyste v rámci svých plánů klimatické neutrality a energetické transformace pomohli občanům a dalším místním zúčastněným stranám?

Moderování: David Škorňa

Účastníci: členové TG z celé EU, přizvaní odborníci z EU

 ZASEDÁNÍ KOMOR SVAZU MĚST A OBCÍ ČR 
9:30 - 12:00Komora obcí - sál Morava
Komora měst - hlavní budova sál č. 102
Komora statutárních měst - hlavní budova sál č. 103
14:00 - 16:00

Rada Svazu měst a obcí ČR                                                            
Budova A – sál Morava

17:00 - 19:00

Společné jednání SMO ČR a ZMOS
Hlavní budova, sál č. 102+103

11:00

ČESKO-RAKOUSKÁ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ Z OBLASTI CHYTRÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
Brno, ENG, do 12:45

Sdílení dobré rakouské praxe v rámci projektů z oblasti chytré městské mobility, navazování přeshraničních kontaktů, setkání s mobilitními experty –⁠ účastníky incomingové mise z Rakouska v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie organizovaného Ministerstvem dopravy. V případě zájmu o účast prosíme o kontaktování Ministerstva dopravy na ccam@mdcr.cz, počet míst je omezen.

13:00

CHYTRÁ MĚSTSKÁ MOBILITA
Agora I (start-up), CZ/ENG, do 16:15

Osobní sdílená auta, firemní sdílená auta, chytré firemní parkování, čidla a chytré parkování a platba, poptávková doprava pro obsluhu předměstí a satelitů, městská doprava budoucnosti – aero-taxi.Na závěr sekce bude panelová diskuze odborníků
o trendech ve vytváření příjemného městského prostředí. 
Zúčastněné firmy: Autonapul, Autoplatba, Citya, Peoplecar, Sparkpark, ŠKODA X, UDX, Xmarton, Yedem

13:00

SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ MINISTERSTEV V4 + RAKOUSKO
Brno, ENG, do 15:45

Oficiální setkání zástupců ministerstev dopravy Visegrádské skupiny, rozšířené o zástupce Rakouska, zaměřené na chytrou mobilitu se zvláštním důrazem na inteligentní dopravní systémy a propojenou, kooperativní a automatizovanou mobilitu. Akce je pořádána v rámci českého předsednictví V4.

15:00

SMART CITIES A SOCIÁLNÍ INOVACE
Agora II (národní zóna), CZ/ENG, do 16:30

Původně ryze environmentální a pak technologický koncept chytrých měst se musí v posledních letech vyrovnat také s novými ekonomickými a sociálními výzvami, které přináší průmysl, společnost, demografické změny apod. Mezi klíčové problémy, které lze pomocí rozvoje smart cities řešit, patří (ne)dostupnost bydlení, problém stárnutí obyvatel, ekonomická a sociální udržitelnost městských čtvrtí a lokalit a v neposlední řadě i digitální gramotnost. Pro úspěšnou implementaci projektů smart cities je nutná i podpora inovativních finančních nástrojů. Prezentace odkazuje i na výstupy projektů TAČR. 

Řečníci: Centrum pro regionální rozvoj ČR, ČVUT, VŠCHT (Petr Štěpánek, Jiří Tencar) 

16:30

INOVATIVNÍ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ
Agora II (národní zóna), CZ/ENG, do 17:30

Odborný blok v režii Ministerstva pro místní rozvoj, který seznámí návštěvníky s novou národní strategií inovativního zadávání a také s praktickými tipy pro zadavatele. 

Řečníci: Ondřej Ječný, ředitel Odboru strategií práva a elektronizace veřejných zakázek; Jana Dubcová, ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje

CELÝ DEN

INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKY VENKOVNÍ UČEBNY ARCHIMEDES

Venkovní prostor v areálu BVV (dle navigace), 9:00 až 17:00

Změna programu vyhrazena.