On-line vysílání Rádia veletrh

Online vysílání Rádia veletrh v této chvíli neprobíhá. 

Rádio veletrh vysílá on-line v době akcí. Lidé uslyší pozvánky na zajímavé události doprovodného programu a také informace o vystavovatelích. To vše proloží různorodý mix současné hudby, která dokresluje atmosféru veletrhu.

Reklama v Rádiu veletrh

Vysílání 30 s spotu

  • Vysílání reklamního spotu ve vybraných časech a požadovaném počtu opakování.

Výroba spotu s čteným textem

Výroba spotu podbarveného hudbou

  • Zpracování dodaného textu s vyznačením fonetické výslovnosti.

Speciální nabídka Rádia veletrh

  • Natočení krátké informace o vystavovateli s umístěním výstavní expozice v maximální délce do 10 s + vysílání každou hodinu denně.

Sponzoring časomíry Rádia veletrh

  • Vysílání denně v každou celou hodinu („Přesný čas a pěkný den na výstavišti Vám přeje...").

Sponzoring počasí Rádia veletrh

  • Vysílání nejméně 5krát denně („Zprávy o aktuálním počasí Vám přináší...").

Živé moderování na výstavní expozici

Zajištění moderátora při účasti na doprovodného programu, např. moderování tiskové konference, přednášky, semináře, předávání cen, autogramiády. vyhlášení výsledku losování atd.

Archiv vysílání