Všeobecné obchodní podmínky Veletrhy Brno, a. s.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se uplatní při nákupu vstupenek společnosti Veletrhy Brno, a.s., IČO 25582518, se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00  Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. B 3137(dále jen „Provozovatel“) při návštěvě výstav a veletrhů v areálu Výstaviště Brno.

Součástí VOP jsou tyto dokumenty:

A) Obchodní podmínky
B) Podmínky registrace firemních pozvánek
C) Návštěvní řád
D) Oznámení o ochraně osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Veletrhy Brno, a.s.
STÁHNOUT