Kontakty

Radoslav Klepáč

Tiskový mluvčí
Ředitel pro vnější vztahy
a komunikaci

+420 541 152 802
+420 724 232 343
rklepac@bvv.cz

Michal Svoboda

Vedoucí odboru marketingu
a komunikace

+420 541 152 969
+420 601 252 327
msvoboda@bvv.cz

Dita Brančíková

Manažer PR a reklamy

+420 541 152 549
+420 606 758 591
dbrancikova@bvv.cz

Markéta Kamenická

Manažer PR a reklamy

+420 541 152 568
+420 602 442 909
mkamenicka@bvv.cz

Markéta Lipovská

Manažerka PR a reklamy

+420 725 195 140
mlipovska@bvv.cz

Jiří Palupa

Manažer PR a reklamy

+420 541 152 817
jpalupa@bvv.cz

Jaroslav Bílek

Strategický marketing

+420 541 152 966
+420 602 584 376
jbilek@bvv.cz

Tiskové zprávy

Akreditace

Podmínky akreditace novinářů

 

Akreditace umožňuje tuzemským i zahraničním novinářům:

 • bezplatný vstup do areálu výstaviště,
 • využívání služeb PRESS,
 • bezplatné parkování v objektu EXPOPARKING (v případě, když se tiskové středisko nachází v pavilonu E) nebo před pavilonem P (vjezd branou č. 8 nebo 9 v případě, když se tiskové středisko nachází v pavilonu P),
 • získání tiskových informací BVV a dalších informací a materiálů dle nabídky Tiskového střediska (např. katalog veletrhu – většinou jeden na redakci),
 • objednání ilustračních fotografií (počet může být omezen),
 • využívání šatny a skříněk pro novináře.
 1. Akreditovaní novináři jsou vybaveni kartičkou "PRESS", která musí být nošena viditelně. Kartička PRESS neopravňuje ke vstupu na další, převážně společenské akce, probíhající v době konání veletrhu.
 2. Akreditováni jsou pouze novináři zpracovávající zpravodajství nebo publicistiku z aktuálně konaného veletrhu, ostatní pracovníci médií (fotografové, technický personál TV a rozhlasových stanic) jsou vybaveni kartičkou "SERVIS" umožňující bezplatný vstup na výstaviště. Rovněž kartička "SERVIS" musí být nošena viditelně a neopravňuje ke vstupu na další, převážně společenské akce, probíhající v době konání veletrhu.
 3. Na akreditaci nemají nárok pracovníci inzerce, sekretariátů redakcí, pracovníci firem a institucí, které nepublikují informace v médiích.
 4. Svou příslušnost k redakci je její zaměstnanec nebo spolupracovník povinen prokázat buď platným průkazem Syndikátu novinářů a současně pověřením nebo průkazem redakce nebo pouze pověřením nebo průkazem redakce. Tyto doklady nemůže nahradit navštívenka. Volní novináři musí uvést do akreditační přihlášky média, pro která pracují.
 5. Obsluha akreditace nebo odpovědný manažer PR a reklamy může žádat o ověření údajů v průkazu nebo v pověření. U tištěných médií stačí předložení aktuálního výtisku časopisu, kde je zájemce o akreditaci uveden v tiráži. Jinak se vyžaduje potvrzení odpovědného pracovníka redakce zaslané na e-mailovou adresu akreditace@bvv.cz. Pokud nemůže tento e-mail vyžádat zájemce o akreditaci osobně, může tak učinit obsluha akreditačního pracoviště telefonicky.
  Předložení výše uvedeného je základní podmínkou pro udělení akreditace. Na udělení akreditace tím nevzniká nárok.
 6. Novinář se musí akreditovat nejpozději tři dny před zahájením veletrhu prostřednictvím internetu.
  Na základě této přihlášky bude jeho žádost vyhodnocena a elektronickou poštou obdrží stanovisko o udělení akreditace.
 7. Pro získání novinářské akreditace je nutné splňovat hygienicko-bezpečnostní podmínky pro vstup do areálu a po celou dobu pobytu v areálu dodržovat návštěvní řád. V případě porušení návštěvního řádu bude akreditace bez náhrady odebrána.
   

Novináři, kteří v posledním roce nenavštívili žádný veletrh a nejsou tudíž v databázi, musí odeslat (na e-mail akreditace@bvv.cz) buď fotokopii platného průkazu Syndikátu novinářů, nebo pověření či průkaz redakce s razítkem, nebo kopii tiráže periodika, kde je uvedeno jméno žadatele o akreditaci. Navštívenka není považována za doklad k akreditaci!

Ověření každého záznamu v databází akreditovaných novinářů výše uvedeným způsobem probíhá nejméně jednou ročně.

O přidělení akreditace rozhoduje výhradně manažer PR a reklamy zodpovědný za příslušný projekt, nikoli obsluha akreditačního pracoviště. Akreditačním pracovištěm je míněno pracoviště, kde novinář získává akreditaci.

Novináři se mohou vždy obrátit na manažera PR a reklamy konkrétního veletrhu.

Ke stažení

Firemní loga
Ke stažení
Logotypy veletrhů
Ke stažení
Plánek výstaviště
Ke stažení
BVV - Letecké fotografie [print]
Ke stažení
BVV - Výstaviště [print]
Ke stažení
BVV - Fotografie projektů [print]
Ke stažení