Veletrhy Brno

Veletrhy Brno a.s. jsou renomovanou a největší veletržní správou ve střední Evropě. Ročně se v její režii na brněnském výstavišti odehrává zhruba padesátka veletrhů. Stabilně na ně zamíří zhruba milion návštěvníků. V roce 2018 výstaviště zaznamenalo rekordní návštěvnost 1 250 000 návštěvníků.

Jedním z nejvýznamnějších počinů společnosti je Mezinárodní strojírenský veletrh, uznávaný evropský průmyslový veletrh. Největším veletrhem je pak komplex zemědělských a lesnických veletrhů Techagro. Významné jméno z celosvětového hlediska si vybudoval veletrh bezpečnostní a obranné techniky IDET.

Výstaviště je rovněž místem konání významných kongresů s doprovodnými výstavami, sjezdů, plesů, sportovních akcí, setkání politiků nebo festivalů a koncertů. V roce 2007 zde vystoupili například Rolling Stones.

Veletrhy Brno nabízejí také kompletní veletržní služby včetně výstavby veletržních expozic. Veletrhy Brno jsou obchodním zastoupením veletržní správy Messe Düsseldorf pro ČR. Společnost se dále podílí na organizaci firemních, kolektivních a oficiálních účastí českých firem na zahraničních veletrzích – zejména v Düsseldorfu.

Svojí komplexní činností představují Veletrhy Brno a.s. významného hospodářského multiplikátora ekonomiky města Brna a jihomoravského regionu s dopadem na zaměstnanost malých a středních podniků a cestovní ruch.

Tradice od roku 1928

Veletrhy Brno navazují na tradici výstav v Brně, která byla zahájena v roce 1928 Výstavou soudobé kultury v Československu. V padesátých letech minulého století se podařilo na brněnském výstavišti uspořádat Výstavu československého strojírenství a následně Mezinárodní strojírenský veletrh. Od této doby se veletržní činnost na brněnském výstavišti rozvíjela a Brno získalo pověst veletržního města. Slovo Brno se stalo v češtině synonymem pro výstaviště a veletrhy.

Brněnské výstaviště

Brněnské výstaviště s čistou výstavní plochou 130 000 metrů čtverečních řadí mezi největší výstaviště světa (23. místo). Výstaviště bylo vybudováno úmyslně mezi Prahou a Bratislavou u příležitosti oslav 10. výročí založení Československa. Řada budov výstaviště patří ke skvostům funkcionalistické architektury. Díky trvalému rozvoji a modernizaci od roku 2000 je moderním výstavištěm vhodným pro pořádání veletrhů, kongresů, sportovních akcí, koncertů nebo vrcholových politických setkání. K nejmodernějším objektům na výstavišti patří pavilon P otevřený v červnu 2009 s čistou výstavní plochou přes 10 tisíc metrů čtverečních.

Už 95 let s vámi

 • 1928

  26. května 1928: Slavnostní otevření Výstavy soudobé kultury v Československu. Rozloha výstaviště činila 360 000 m2 a výstavní plochy přes 30 000 m2, 9. června ji poprvé navštívil prezident T. G. Masaryk.

 • 1955

  1. výstava československého strojírenství

 • 1959

  1. mezinárodní strojírenský veletrh (MSV Brno)

 • 1960

  Vznik podniku zahraničního obchodu Brněnské veletrhy a výstavy

 • 1991

  Privatizace společnosti Brněnské veletrhy a výstavy, a. s.

 • 1998

  Vstup strategického partnera – společnosti Messe Düsseldorf

 • 2016

  Město Brno se stalo majoritním akcionářem s podílem 100 %

 • 2018

  Výstava Re:publika (ke 100. výročí Československa)

 • 2023

  Oslava 95. výroční založení areálu brněnského výstaviště

Vedení společnosti

Mgr. Jan Kubata

Generální ředitel

jkubata@bvv.cz

Monika Vach

Asistentka vedení společnosti

+420 541 152 397
mvach@bvv.cz

Ing. Radek Trčka

Ekonomicko-provozní ředitel,
prokurista

rtrcka@bvv.cz

Greta Obritzhauserová

Asistentka ekonomicko-provozního ředitele

+420 541 152 780
gobritzhauserova@bvv.cz

Ing. Lukáš Helan

Obchodní ředitel, prokurista

lhelan@bvv.cz

Markéta Mikšová

Asistentka obchodního ředitele

+420 541 152 971
mmiksova@bvv.cz

Mgr. Radoslav Klepáč

Tiskový mluvčí
Ředitel pro vnější vztahy
a komunikaci

+420 541 152 802
+420 724 232 343
rklepac@bvv.cz

Mgr. DiS. Radka Venclíková

Personální ředitelka

+420 541 152 270
+420 601 252 605
rvenclikova@bvv.cz

Představenstvo

Jiří Ides

předseda představenstva

Bc. Igor Fučík, MBA

místopředseda představenstva

Petr Cajzl

místopředseda představenstva

Tomáš Hejl

člen představenstva

Ing. Pavel Kříž, Ph. D.

člen představenstva

Ing. Michal Velička

člen představenstva

JUDr. Markéta Vaňková

členka představenstva

Radomír Vondra

člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. Stanislav Michalík

předseda dozorčí rady

Ing. Jan Lick

místopředseda dozorčí rady

Mgr. Bc. Marek Viskot

člen dozorčí rady

Petr Levíček, MBA

člen dozorčí rady

Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.

členka dozorčí rady

Výroční zprávy

Členství v organizacích

UFI

Globální asociace veletržního průmyslu je nevládní organizací se sídlem v Paříži. Sdružuje organizátory veletržních a výstavních akcí z celého světa. Členství v této prestižní organizaci je pro vystavovatele a návštěvníky orientačním vodítkem, dobrou referencí a jednou z garancí kvality veletržních projektů, pro něž při zařazování do kategorie mezinárodních veletrhů Asociace stanoví závazná kritéria. Brněnská veletržní správa je členem od roku 1960. Z veletržního kalendáře a. s. Veletrhy Brno garanci asociace mají projekty MSV, EmbaxPrint, FOND-EX, GO, IDET, SALIMA, VINEX, WELDING, WOODTEC , MOBITEX a Stavební veletrh Brno. 

www.ufi.org

Centrex

Mezinárodní unie pro veletržní statistiku byla založena v roce 1997 z iniciativy předních organizátorů veletržních a výstavních akcí střední a východní Evropy (Brněnské veletrhy a výstavy, Poznaňský mezinárodní veletrh, INCHEBA Bratislava a HUNGEXPO Budapešť). Od roku 1999 je CENTREX členem UFI. V současné době sdružuje 20 významných organizátorů veletržních a výstavních akcí z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Ukrajiny a Rumunska. Hlavní poslání unie spočívá v podpoře transparentnosti, spolehlivosti, skutečné tržní hodnotě veletržních statistik prostřednictvím nezávislých auditů prováděných podle mezinárodně uznaných standardů, a dále ve spolupráci v oblasti veletržního průmyslu členských zemí i v rámci celého evropského kontinentu. Centrex plní úlohu shromažďovatele a poskytovatele znalostí o veletržním průmyslu Exhibition Knowledge Provider – střední a východní Evropy.

www.centrexstat.org

SP - Svaz průmyslu a dopravy ČR

SP je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice. Jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů jak v ČR, tak i v evropských a mezinárodních organizacích.

www.spcr.cz 

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

SOCR ČR je vrcholným reperezentatntem českého obchodu a cestovního ruchu, respektovaného odbornou veřejností, státními institucemi i odbornými evropskými organizacemi. Za více jak dvacet let své existence podporuje SOCR podnikatelské úsilí v tržním prostředí ČR a udržuje mnohosměrné mezinárodní kontakakty.

www.socr.cz

Česko-německá obchodní a průmyslová komora

ČNOPK je součástí celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních hospodářských komor. Aktivně podporuje hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Německem. Díky úzkým hospodářským a společenským kontaktům, jakož i excelentním službám přispívá k vytváření hodnot svých členů a klientů v obou zemích. 

tschechien.ahk.de

Asociace Hudebního Průmyslu

Asociace Hudebního Průmyslu byla založena jako reakce na celosvětovou krizi v souvislostí s pandemií covid-19, ale také jako uskupení s úkoly do budoucna. Veletrhy Brno, a.s. stály u zrodu této asociace, která je důstojným a suverénním partnerem se silným mandátem pro možná jednání nejen s vládou a ministerstvy, ale také státní správou na všech úrovních.

https://ahp-cz.com

Česká eventová asociace

Česká eventová asociace aktivně napomáhá růstu a rozvoji profesionálních standardů na trhu služeb v oblasti event marketingu. Jejím účelem je prosazování společných profesních zájmů eventových agentur, jejich dodavatelů a dalších osob poskytujících služby v oblasti event marketingu, vzájemná podpora a spolupráce členů při přípravě eventů, výstav, veletrhů, přehlídek a dalších akcí. Veletrhy Brno, a.s. jsou zakládajícím členem této asociace.

https://www.c-e-a.cz/

OSPI

Mezinárodní sdružení zástupců firmy Octanorm. Společnost Veletrhy Brno je jejím výhradním zástupcem pro Českou republiku a Slovensko.

www.octanorm.com 

Hospodářská komora České republiky

www.komora.cz

Regionální hospodářská komora Brno

www.rhkbrno.cz 

Francouzsko-česká obchodní komora

www.ccft-fcok.cz

Elektrotechnická asociace České republiky

www.electroindustry.cz )

Veřejné zakázky

Aktuální veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou uveřejněny na profilu zadavatele, který je veřejně dostupný na internetové adrese Seznam platných profilů zadavatelů | Národní elektronický nástroj (nipez.cz)

Informace dle ZOK

Obchodní jméno

Veletrhy Brno, a.s.

Sídlo

Brno, Výstaviště 405/1, PSČ 603 00

IČO

25582518

DIČ

CZ25582518

Právní forma

Akciová společnost

Datum zápisu do OR

26. listopad 1999
Zápis do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3137

Právní forma

akciová společnost

Základní kapitál

1 258 375 350,00 Kč, v plné výši splacen

Informace pro akcionáře

Název držitele akcií kapitálupočet akcií (ks)podíl
Statutární město Brno125 837 535

100 %*

* stav od 27. 12. 2016

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3137

Koncern městských společností