zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Zadání pro URBIS HACKATHON 2024 

Zjistit více

URBIS pro samosprávy a veřejný sektor

URBIS pro řešitele a návštěvníky

URBIS pro partnery a vystavovatele

Navrhněte SMART řešení a získejte 25 tisíc Kč

Registrace řešitele

URBIS se nově skládá ze tří propojených akcí

URBIS SMART CITY FAIR je od ročníku 2024 zásadně inovovaný. Abychom vytvořili skutečně zajímavou akci, která bude přínosem jak pro inovativní samosprávy, tak pro jejich dodavatele a partnery obohatili jsme URBIS SMART CITY FAIR o další akce URBIS IDEATHON a URBIS HACKATHON, které na sebe navazují. Cílem tohoto komplexu je podpořit a pomoci realizovat inovace v samosprávách a vytvořit platformu pro pravidelné setkávání, sdílení zkušeností a novinek v oblasti smart city. 

V roce 2024 proběhnou URBIS SMART CITY FAIR a  FUTURE MOBILITY v červnu. Veletrhům bude předcházet URBIS Hackathon a s výsledky se bude pracovat v konferenční části veletrhu URBIS SMART CITY FAIR 2024. Vítězné řešitelské týmy získají odměnu 25 tisíc korun. Samosprávy pak získají návrhy řešení svých problémů a nápady na zlepšení života v městech, obcích a krajích. Vystavovatelům a partnerům nabízíme výhodnou prezentaci formou balíčku na obou akcích.

Podívejte se na zadání, kterými se budou řešitelé zabývat.

25. 4. 2024URBIS Hackathon
4.-6. 6. 2024

URBIS SMART CITY FAIR

Zadání URBIS HACKATHON

URBIS HACKATHON

URBIS SMART CITY FAIR

Partneři akce