---

Program URBIS The Smart Cities Meetup 2024

zjistit více

Hlavní pilíře akce

Speakeři

Speakeři konference URBIS The Smart Cities Meetup 2024.

Katalog vystavovatelů 2024

Podívejte se na katalog vystavovatelů URBIS The Smart Cities Meetup 2024. URBIS bude propojen také na projekty Living Lab a Archimedes.

URBIS se zaměří na spolupráci napříč sektory i úrovněmi

Téma Smart Cities se stává stále důležitější součástí rozvoje českých měst, obcí a regionů. Přibývající výzvy, kterým dnes společně čelíme, si žádají hledání inovativních řešení a postupů, které jsou klíčem k zajištění udržitelného rozvoje, prosperity i kvality našich každodenních životů. Mezinárodní příklady jasně ukazují, že k úspěšnému rozvoji Smart Cities a implementaci inovací do praxe dochází pouze při silné vzájemné spolupráci aktérů napříč sektory i úrovněmi. Taková spolupráce ovšem nevzniká sama od sebe, ale vyvíjí se z pravidelného setkávání, sdílení zkušeností a vzájemného učení.  URBIS The Smart Cities Meetup se v roce 2024 připravoval ve spolupráci se čtyřmi ministerstvy a asi desítkou dalších institucí. V dalších ročnících se počítá s podobným způsobem přípravy. 

 

Záštita

Partneři akce