---

---

Program URBIS The Smart Cities Meetup

zjistit více

Zvýhodněné vstupné pro zástupce samospráv

Speciální nabídka pro municipality, kraje, instituce a start-up

URBIS Hackathon

Hlavní pilíře akce

Konferenční program

Diskuze o aktuálních tématech z oblasti Smart Cities s důrazem na příklady z praxe – hlavními tématy budou energetika a klima, mobilita, efektivní veřejná správa.

Výstava a ukázky technologií

Firmy nabízející chytrá řešení pro veřejný sektor. Areál brněnského výstaviště umožňuje i možnost živých ukázek technologií. URBIS bude propojen také na projekty Living Lab a Archimedes.

Networking

Prostor pro sdílení úspěšných případových studií a best practices. Příležitost navázat kontakt se zkušenými partnery z České republiky i ze zahraničí.

Institucionální spolupráce

URBIS The Smart Cities Meetup vzniká ve spolupráci s hlavními státními institucemi, které se podílejí na rozvoji chytrých řešení v České republice.

URBIS se zaměří na spolupráci napříč sektory i úrovněmi

Téma Smart Cities se stává stále důležitější součástí rozvoje českých měst, obcí a regionů. Přibývající výzvy, kterým dnes společně čelíme, si žádají hledání inovativních řešení a postupů, které jsou klíčem k zajištění udržitelného rozvoje, prosperity i kvality našich každodenních životů. Mezinárodní příklady jasně ukazují, že k úspěšnému rozvoji Smart Cities a implementaci inovací do praxe dochází pouze při silné vzájemné spolupráci aktérů napříč sektory i úrovněmi. Taková spolupráce ovšem nevzniká sama od sebe, ale vyvíjí se z pravidelného setkávání, sdílení zkušeností a vzájemného učení. Právě proto se URBIS The Smart Cities Meetup v letošním roce připravuje ve spolupráci se čtyřmi ministerstvy a asi desítkou dalších institucí. Všechny důležité aktivity a informace tak budou koncentrovány v jeden čas na jedno místo. 

Těšit se můžete na:

  • rozhovory, panelové diskuze a přednášky odborníků o výzvách i příležitostech Smart Cities
  • prezentace úspěšných domácích i zahraničních projektů a sdílení dobré praxe
  • ukázky inovativních řešení a vznikající živou laboratoř v areálu brněnského výstaviště
  • networking a možnost navázání nových, smysluplných partnerství

Součástí celkové koncepce URBIS The Smart Cities Meetup jsou také další doprovodné akce. Nejbližší z nich je URBIS HACKATHON.
 

26. 4. 2024URBIS Hackathon
4.-6. 6. 2024

URBIS The Smart Cities Meetup

Témata veletrhu a konference

Červnový URBIS The Smart Cities Meetup bude zaměřen na tato témata:

Záštita

Partneři akce