zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Urbis Hackathon

12. září 2023  /  15:08

Urbis Hackathon navazuje na Urbis Ideathon a uskuteční se 25. dubna 2024.

 • Oceněné soutěžní týmy Urbis Ideathon, které získají finanční příspěvek na rozpracování svého záměru se zúčastní akce Urbis Hackathon ve čtvrtek 25. dubna 2024. Pokud nebude tato podmínka naplněna, může pořadatel požadovat vrácení části nebo celého finančního ocenění.
 • Všechny soutěžní týmy se Urbis Hackathonu mohou zúčastnit v rozdílném složení oproti původnímu, může dojít k jejich sloučení více týmů v jeden.
 • Po skončení Urbis Ideathonu mohou všechny soutěžní týmy pracovat na rozpracování svého projektu podle požadavků Urbis Hackathonu, které budou představeny v závěru akce Urbis Ideathon.
 • Pokud některé soutěžní týmy nebudou pokračovat, jejich výstup se stává tzv. volným a může kdokoliv jiný si jej adoptovat a pokračovat v jeho rozpracování.
 • Urbis Hackathonu se mohou zúčastnit řešitelé nebo soutěžní týmy, kteří se neúčastnili Urbis Ideathonu.
 • Na Urbis Smart City Fair 2024 bude bezplatně poskytnut stejný prostor pro všechny soutěžící týmy po celou dobu trvání akce pro představení jejich výsledků práce všem účastníkům akce, mezi nimiž budou i hodnotitelé. Soutěžní týmy si na tuto akci mohou zvát nejrůznější zástupce organizací pro realizaci svých výstupů nebo jejich komercionalizaci.

Kdo se může zúčastnit a pro koho jsou formáty určeny

 • Studenti vysokých škol
 • Výkonná úroveň samospráv a jejich vlastněných a zřizovaných organizací
 • Aktivní veřejnost (včetně zástupců neziskového sektoru)
 • Studenti posledních ročníků středních škol

Ideální složení týmů

 • Multioborově rozličné složení členů týmu
 • 2 až 5 členů, ale i vícečlenné týmy
 • Pokud je řešitel sám, může sestavit tým nebo bude možnost získat nezařazené účastníky na začátku akce nebo se případně přidat k dalšímu týmu (a tak i sloučit případné nápady)

Co mohou řešitelé řešit

 • Mohou vybrat některé z nabízených témat a zadání
 • Přijít s vlastním nezatíženým nápadem k řešení ke zlepšení kvality života v samospráv
 • Mohou přenést zkušenosti ze zahraničí
 • Mají návrh na zlepšení v rámci fungování samospráv, který ještě nebyl realizován
 • Mají jakýkoliv nápad na zavádění inovací do samospráv

Další informace budou zveřejněny po skončení URBIS Ideathonu.