Urbis The Smart Cities Meetup

13. září 2023  /  7:34

Urbis Smart City Fair je tradičním veletrhem chytrých řešení pro obce, města a kraje. Současně je  vyrcholením soutěže Urbis Hackathon. Zde proběhne hodnocení výsledných projektů soutěžních týmů Urbis Hackathon a předání ocenění.

 

Všem soutěžním týmům z Urbis Hackathonu bude bezplatně poskytnut stejný prostor na Urbis Smart CIty Fair po celou dobu trvání akce, pro představení jejich výsledků práce všem účastníkům akce, mezi nimiž budou i hodnotitelé. Soutěžní týmy si na tuto akci mohou zvát zástupce organizací pro realizaci svých výstupů nebo jejich komercionalizaci.

Urbis Smart City Fair je klíčovým místem pro setkání se všemi stakeholdery pro zavádění inovací do samospráv, zlepšování kvality života v nich.  V tomto duchu Intenzivně jednáme o zapojení evropské úrovně tak, aby tato akce bylo co nejvíce reprezentativní a byl samosprávám doručeny přímé informace z evropské půdy a připravovaných programech či aktivitách. Od konce loňského roku 2022 komunikujeme o co největší zapojení centrální úrovně, tak aby s jejími zástupci mohli komunikovat zástupci samospráv.

Pohled do historie

Urbis Smart City Fair má za sebou pět ročníků, v roce 2021 byla tato akce uspořádána kompletně ve virtuálním prostředí. V rámci dřívější ročníků Urbisu jsme hostili například tyto významné evropské akce:

-    General Assembly projektu Ruggedised Horizon 2020
-    General Assembly EIP-SCC
-    General Assembly projektu C-Roads
-    Urban Mobility Days

Klíčové oblasti ročníku 2024

 • Convenient Mobility & Logistics
 • Healthy Environment & Energy
 • Corresponding Development & Rebuilding
 • Innovation Services & Prosperity
 • Smart Management & Maintenance

Plánované novinky pro ročník 2024

 • Větší cílení na primární zástupce samospráv a veřejného sektoru
 • Další vzdělávání pro zástupce samospráv a jejich organizací jako součást doprovodného programu veletrhu
 • Innovation Forum – prezentace výstupů z Urbis Hackathonu (navazuje na Urbis Ideathon)
 • Komunikace potřeb samospráv (např. zadání Ideathon)
 • Zapojení národní a evropské úrovně do akce

Cílem Urbisu je

 • Vytvořit středoevropskou platformu pro pravidelné setkání, sdílení zkušeností a novinek všech klíčových hráčů v oblasti inovací samospráv
 • Podpořit a pomoci realizovat inovace v rámci samospráv
 • Zjistit skutečné a aktuální potřeby samospráv a propojit s řešiteli a dodavateli inovativních produktů a služeb
 • Najít způsoby implementace již vyvinutých řešení do praxe samospráv
 • Najít ideální testovací nebo referenční prostředí pro inovativní produkty nebo služby
 • Podpořit vznik a rozšíření inovativního podnikání nebo výsledků výzkumu do praxe
 • Zajistit dostatečné publicity a cílení podle aktuální problémů, trendů či celospolečenských výzev v rámci samospráv

Kdo je cílová skupina Urbisu

1)      Zástupci samospráv a veřejného sektoru

 

2)      Dodavatelé technologií, znalostí, služeb a poradenství

 

3)      Studenti a aktivní veřejnost