Součástí Smart City Living Lab bude učebna Archimedes

6. února 2024  /  9:15

Veletrhy Brno, a.s. plánují v rámci svého areálu vznik Smart City Living Lab, tzv. „Živé laboratoře“ která bude zahrnovat i koncept venkovní učebny Archimedes. Na rozdíl od tradičních učeben ve školách nebude sloužit pro běžné školní vyučování. Místo toho bude fungovat jako trvalý exponát, zaměřený na prezentaci a demonstraci moderních technologií a inovativních konceptů/řešení.

Archimedes bude převážně sloužit jako Outdoorové Edukační centrum, které poskytne návštěvníkům praktické ukázky a inspiraci v oblasti Smart city technologií. Tento multifunkční prostor bude prezentovat nejnovější technologické prvky, přispívající k chytrému a udržitelnému životu ve městě. Mimo to bude centrum sloužit jako multifunkční prostor pro různé semináře, workshopy či aktivity.

Integrální součástí Outdoorového Edukačního Centra Archimedes jsou:
  • Prezentace a ukázky moderních technologických řešení pro obce, města a regiony v oblasti Smart city, včetně aplikací pro oblast energetiky, dopravy, bezpečnosti a dalších.
  • Edukační a vzdělávací aktivity: Spolupráce s partnerskými organizacemi umožní uspořádání výukových a vzdělávacích akcí s využitím 5G sítí a dalších inovativních technologií.
  • Demonstrace aplikací třetích stran: Možnost prezentace a implementace aplikací od externích vývojářů a společností, což podporuje inovaci a vývoj nových řešení.
  • Setkávací místo (Meet up): Outdoorové Edukační Centrum Archimedes bude sloužit jako centrální prostor pro návštěvníky Smart City Living Lab, kde se budou moci zájemci z řad municipalit, studenti, firmy i občané scházet, diskutovat a sdílet své zkušenosti a nápady, což povede k synergickým efektům.

Celkově tak bude Outdoorové Edukační Centrum Archimedes nejen atraktivním prvkem pro návštěvníky veletrhů Brno, ale i dynamickým prostředím pro testování a prezentaci nových technologických trendů v oblasti Smart city s cílem zvyšovaná kvality života v obcích a městech České republiky .