URBIS 2024 koncentruje informace a aktivity z oblasti Smart Cities

8. února 2024  /  8:03

Téma Smart Cities se stává stále důležitější součástí rozvoje měst, obcí a regionů u nás i ve světě a také jedním z klíčů udržitelného rozvoje, prosperity i kvality života. Přibývající výzvy, kterým dnes společně čelíme, si žádají inovativní řešení a nové přístupy.

V Česku máme mnoho nadějných nápadů a inovací, ale jejich implementace a škálování naráží na překážky a často o těchto inovacích nevědí hlavní cílové skupiny. Tento problém pramení z nedostatečného dialogu, slabé spolupráce aktérů napříč sektory a úrovněmi a celkové roztříštěnosti aktivit.

Díky spojení čtyř ministerstev a zhruba desítky dalších institucí se na URBISu budou koncentrovat důležití hráči, informace a aktivity z oblasti Smart Cities. Hlavním cílem je vytvořit platformu pro navazování inovačních partnerství zejména mezi businessem a municipalitami a také pro mezinárodní výměnu, aby produkty a služby pro obce a města nacházely snadnější cestu do praxe a i na zahraniční trhy.

Na URBIS Smart Cities Meetup jsou zváni zástupci územních samospráv z celého Česka. Připravují se také tematické akce s partnery ze zahraničí, například Německa, Finska, Rakouska nebo Slovenska, a mezi nimi zvlášť formát Contact Ukraine.

Náplň URBIS je rozdělena do třech hlavních pilířů:
  1. výstava
  2. konferenční program
  3. networking.

Vystavovatelé mohou letos využít speciální nabídky „startupového“ stánku, který má za cíl zpřístupnit prezentaci opravdu všem. Veletrhy Brno již brzy představí vznikající projekt živé laboratoře na brněnském výstavišti, která bude zaměřena na problematiku Smart Cities.