---

---

Program URBIS The Smart Cities Meetup

zjistit více

Zvýhodněné vstupné pro zástupce samospráv

Den energetiky 5. června

Den dopravy 6. června

Hlavní pilíře akce

Konferenční program

Diskuze o aktuálních tématech z oblasti Smart Cities s důrazem na příklady z praxe – hlavními tématy budou energetika a klima, mobilita, efektivní veřejná správa.

Katalog vystavovatelů

Podívejte se na katalog vystavovatelů URBIS The Smart Cities Meetup 2024. URBIS bude propojen také na projekty Living Lab a Archimedes.

Vstupenky a registrace návštěvníků

Nákup vstupenky on-line, registrace návštěvníků a uplatnění slevových kódů.

Institucionální spolupráce

URBIS The Smart Cities Meetup vzniká ve spolupráci s hlavními státními institucemi, které se podílejí na rozvoji chytrých řešení v České republice.

URBIS se zaměří na spolupráci napříč sektory i úrovněmi

Téma Smart Cities se stává stále důležitější součástí rozvoje českých měst, obcí a regionů. Přibývající výzvy, kterým dnes společně čelíme, si žádají hledání inovativních řešení a postupů, které jsou klíčem k zajištění udržitelného rozvoje, prosperity i kvality našich každodenních životů. Mezinárodní příklady jasně ukazují, že k úspěšnému rozvoji Smart Cities a implementaci inovací do praxe dochází pouze při silné vzájemné spolupráci aktérů napříč sektory i úrovněmi. Taková spolupráce ovšem nevzniká sama od sebe, ale vyvíjí se z pravidelného setkávání, sdílení zkušeností a vzájemného učení. Právě proto se URBIS The Smart Cities Meetup v letošním roce připravuje ve spolupráci se čtyřmi ministerstvy a asi desítkou dalších institucí. Všechny důležité aktivity a informace tak budou koncentrovány v jeden čas na jedno místo. 

Součástí URBIS The Smart Cities Meetup je URBIS HACKATHON. Podívejte se na kompletní konferenční program URBIS 2024.
 

Záštita

Partneři akce