Networking na URBIS The Smart Cities Meetup 2024

13. února 2024  /  9:18

V ročníku 2024 se zaměříme také na vytvoření co nejlepšího prostředí pro sdílení zkušeností a maximální efektivitu setkávání. Připravujeme platformu pro networking, pomocí kterési budeme moci domlouvat schůzky a realizovat setkání s vystavovateli i ostatními návštěvníky.

Zkušeností si budete moci vyměnit na workshopech a neformálních setkáních nebo v kavárně a odpočinkových zónách. Součástí URBIS The Smart Cities Meetup 2024 bude také společenská akce, která bude koncipována jako podpora neformální networkingové části.