Institucionální spolupráce

13. února 2024  /  9:24

K úspěšnému rozvoji Smart Cities a implementaci inovací do praxe dochází pouze při silné vzájemné spolupráci aktérů napříč sektory i úrovněmi. Taková spolupráce ovšem nevzniká sama od sebe, ale vyvíjí se z pravidelného setkávání, sdílení zkušeností a vzájemného učení.

URBIS The Smart cities Meetup je připravován ve spojení Veletrhů Brno, čtyř ministerstev a asi desítky dalších institucí. Takto je možné koncentrovat důležité aktivity, informace a hráče v jeden čas na jedno místo.