Konferenční program URBIS 2024

22. února 2024  /  7:45

Konferenční program je v novém pojetí URBIS minimálně stejně důležitou součástí jako výstava. Pouze díky intenzivnímu dialogu aktérů z různých úrovní a oblastí a výměně zkušeností doma i se zahraničními účastníky lze přenášet Smart Cities ze stránek koncepcí do smysluplné realizace projektů v městech, obcích a regionech. V tomto dialogu jsme všichni partneři a usilujeme o společné cíle: udržitelný rozvoj, prosperitu a kvalitní každodenní život. Chceme se bavit věcně, srozumitelně, jednoduše a jako rovní s rovnými – tak, aby zástupci územních samospráv získali konkrétní praktická vodítka pro svou práci. Na přípravě struktury a obsahu programu pracuje společnými silami národní koordinační tým tvořený zástupci ministerstev, agentur CzechInvest a JINAG, inovačních center, Svazu měst a obcí, města Brna dalších institucionálních partnerů. Naší snahou je vytáhnout pro vás na pódium ty nejlepší a nejrelevantnější témata, řečníky a příklady řešení z celého Česka i Evropy, abyste z tří dnů strávených na URBIS mohli čerpat celý další rok. Na letošním URBIS se zaměříme na tři oblasti:

1. Efektivní veřejná správa

Každé území s sebou přináší i svůj ekosystém aktérů, jejichž souhra je klíčová pro úspěšný rozvoj a dlouhodobou prosperitu. A jsou to právě municipality a krajské instituce, kterým náleží nezastupitelná role vizionářů a koordinátorů těchto ekosystémů. Jelikož „ryba smrdí od hlavy“, i dobré fungování ekosystémů se musí odvíjet od efektivity veřejné správy. Naštěstí se nejedná o raketovou vědu a lze popsat jasné „ingredience úspěchu“ – horizontální  principy, které platí stejně pro velké město, malou obec i region. Na URBIS se proto budeme bavit o inovačním managementu, nastavování a naplňování vizí pro území, urbánním plánování, podpoře lokální ekonomiky, práci s daty, komunikaci a marketingu, participačních nástrojích, sdílení dobré i špatné praxe nebo o účasti v mezinárodních projektech.

2. Energie a klima

Bez nadsázky „povinné” téma dnešní doby, protože oblast energetiky patří v důsledku probíhajících změn v klimatu k nejnaléhavějším globálním výzvám naší společnosti. Území Česka není a v budoucnu nebude uchráněno před projevy klimatických změn, a proto je zapotřebí hledat taková energetická řešení, která povedou k zachování kvality životního prostředí pro příští generace. V multiúrovňovém světě energetiky není snadné stát se aktivním aktérem a změnit ze své úrovně systém. Je ale spousta dílčích možností, které jsou v moci lokálních a krajských ekosystémů. Konference na URBIS má za cíl pomoct vám načerpat inspiraci od těch, kteří už v tomto ohledu někam došli. Podíváme se s nimi na příklady energetického managementu, uvažování o modelech komunitní energetiky, přechodu na alternativní zdroje energie nebo úspor pomocí cirkulárního využití materiálů a odpadu.

3. Mobilita budoucnosti (Future mobility)

Zůstaňte v klidu, na URBIS nechystáme debatu pro technologické nadšence o levitujících autech. Při pohledu do budoucnosti by ale bylo nezodpovědné opomenout téma mobility. Právě využívání dnes dominantní formy dopravy, kterou jsou osobní automobily spalující fosilní paliva, zhoršuje kvalitu ovzduší ve městech a přináší i další negativní jevy – nehostinnost veřejného prostoru, přetížení komunikací nebo naopak špatnou dostupnost odlehlejších lokalit pro nemotoristy. Hledáme malé a zvládnutelné kroky, které lze začít implementovat hned a postupně se jimi přibližovat k cíli. Odpověď ale zcela jistě nespočívá ve výměně jednoho typu pohonu vozidel za druhý. Chceme-li se někam posunout, musíme přemýšlet odvážněji a zařadit do našich úvah zejména inovativní sdílené formy dopravy, doručování na poslední míli, práci a služby na dálku nebo koncept 15minutového města. Ve světě omezených zdrojů totiž stále platí, že nejlepší cesta je taková, kterou vůbec nemusíme vykonat.