Den energetiky na URBIS The Smart Cities Meetup 2024

23. dubna 2024  /  8:01

Druhý den URBIS The Smart Cities Meetup přinese inspirace z regionální i evropské spolupráce, a nahlédne do problematiky klimatu a inovací v oblasti energetiky. Za účasti inovačních center a agentur, ministerstev, zástupců měst, podnikatelské sféry a odborníků z Česka, Slovenska, Německa, Finska i Norska se bude konat pět programových bloků. V bloku REGIONÁLNÍ A EVROPSKÁ SPOLUPRÁCE JAKO IMPULS PRO ROZVOJ ÚZEMÍ přestaví účastníci a koordinátoři projektů možnosti zapojení do aktivit na regionální i evropské úrovni.

Program zaměřený na energetiku proběhne od 11:00

Pod názvem SPOLEČNÝ CÍL: KLIMATICKÁ NEUTRALITA nás partneři napříč Evropou seznámí s platformou NetZeroCities, konceptem New European Bauhaus a dalšími iniciativami v rámci EU mise klimaticky neutrálních a chytrých měst. Participaci a její význam z různých úhlů pohledu včetně konkrétních příkladů z praxe přiblíží třetí blok, BEZ PARTICIPACE TO ZKRÁTKA NEJDE.

Téma NA CESTĚ MEZI KOMUNITNÍ A KOMUNÁLNÍ ENERGETIKOU přinese zkušenosti z několikaleté praxe energetických komunit bavorských sousedů a představí první české pilotní projekty komunitní energetiky.

Poslední blok, ENERGETICKÝ MANAGEMENT JAKO SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ nabídne náhled do problematiky od základních kroků k úsporám v samosprávě až k systémovému přemýšlení o synergiích vznikajících spojováním sil různých aktérů.

Podrobný program dne energetiky

 

Slevový kód

Zájemci o den dopravy můžou využít slevový kód ENERGETIKA a navštívit Urbis 2024 za 100 Kč.

Uplatnění slevového kódu

 

Vystavovatelé z oblasti energetiky

Vystavovatelé z oblasti energetiky přicházejí na URBIS 2024 s řešeními pro energetickou efektivitu a její monitorování, alternativními zdroji energie a inovativními systémy měření spotřeby.

Fotovoltaické elektrárny a řídící elektroniku pro energetickou efektivitu bude prezentovat FT4U company s.r.o. , energetické využití biomasy představí BIOM research project s.r.o. Energii z ČOV, recyklací vody i úpravou a čištěním vody a vzduchu se zabývá další z firem, ASIO NEW.  

Jak je to s energetickým využitím a svozem odpadů, uvidíte na stánku akciové společnosti SAKO BRNO. Teplárny Brno, a.s. vás seznámí v rámci projektu Energie pro Brno s kompletním portfoliem nabídky v oblasti zelené energie, co se týče dodávek tepla, dobíjecích stanic pro elektromobily či fotovoltaiky.  

Úsporou energií a moduly vzdáleného odpočtu elektroměrů, plynoměrů i vodoměrů pro Smart City se zabývá společnost ELMIK, inovativní systém pro online měření a sledování spotřeby  el. energie nabídne také VisionQ.cz s.r.o. Software pro energetický management od monitorování, přes řízení po optimalizaci najdeme rovněž u firmy FLOWBOX s.r.o. Další ze společností, která poskytuje inteligentní monitorovací systémy, digitální modelování a simulace, je VDT Technology a.s. Dodává je nejen pro segment energetiky, ale také pro dopravu, bezpečnost či průmysl.