zavřít
Současně se koná

Současně se koná

FUTURE MOBILITY

4.–6. 6. 2024

Inteligentní technologie pro dopravu
a inovace v oblasti chytré mobility

Profil akce

Veletrh FUTURE MOBILITY je prezentací řešení pro mobilitu budoucnosti a jednak platformou, jejímž cílem je výměna informací, edukace, výměna znalostí, zkušeností a vytvoření podmínek pro rychlejší zavádění moderních technologií v dopravě.

Hlavní myšlenkou FUTURE MOBILITY je nový systém dopravy založený na čistých pohonech, sdílení, automatizaci a digitálních technologiích. Ten přinese změnu, jejímž důsledkem bude významný úbytek emisí, kratší cestovní doby, vyšší kvalita, komfort, bezpečnost a menší závislost na lidském činiteli.

Výstavní i konferenční část veletrhu FUTURE MOBILITY jsou propojeny s veletrhem URBIS SMART CITY FAIR. Nejbližší ročník FUTURE MOBILITY proběhne v červnu 2024, na listopad 2023 připravujeme jednodenní Ideathon, který se mimo jiné bude věnovat i mobilitě.