zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Výstavba expozic

Oborové členění

 • Oborové členění WOODTEC 2023 (CZ)
  PDF271.24 KB

  1    Stroje, technické vybavení a služby pro lesní hospodářství
  2    Stroje a technické vybavení pro primární zpracování (výroba polotovarů)
  3    Stroje a technické vybavení pro sekundární zpracování (laminování, olepování, obrábění, lepení masivu)
  4    Stroje a technické vybavení pro povrchovou úpravu
  5    Stroje a technická zařízení pro montáž, balení
  6    Dopravní, manipulační a skladovací technika
  7    Robotika
  10    Stroje a zařízení pro speciální procesy
  11    Stroje a zařízení pro výrobu speciálních skupin výrobků
  18    Ostatní pomocné stroje, vybavení a prostředky
  19    Ruční stroje pro zpracování dřeva a plastů
  20    Nástroje a příslušenství
  21    Stroje a zařízení pro údržbu a výrobu nástrojů
  22    Výrobky pro kompletaci strojů
  30    Stroje a zařízení pro využití dřevního odpadu pro výrobu energie a vytápění
  31    Úspory energie, ochrana prostředí, bezpečnost práce, prevence požárů a klimatizace
  40    'Elektronický sběr dat, zařízení na zpracování dat; měřicí, zkušební a řídicí systémy'
  50    Materiály, barvy a chemické výrobky v dřevovýrobě a výrobě plastických hmot
  51    Kování, zámky a spojovací prvky
  52    Čalounické stroje a zařízení
  80    Dodávky kompletních strojních zařízení, finanční a leasingové společnosti
  90    Software (CAD, celopodnikové plánování, plánování a řízení výroby atd.)
  95    Nezávislé služby pro dřevařský průmysl
  96    Výzkumné a zkušební ústavy, vzdělávací instituce pro dřevařský a dřevozpracující průmysl
  97    Vydavatelství literatury pro dřevařský a dřevozpracující průmysl

Organizační pokyny pro vystavovatele

  Schvalování expozice

  Vystavovatel nebo jím pověřený realizátor je z důvodu zajištění bezpečnosti pro návštěvníky a vystavovatele předložit projekt expozice ke schválení.

  Rozsah dokumentace nutný ke schválení projektu:
  • Formulář žádosti o schválení expozice
  • Projekt expozice (rozměry a výškové kóty, axonometrie, popis konstrukce, kontakty - telefon, e-mail na projektanta a realizační firmu).
  • Název veletrhu, umístění expozice, název vystavující firmy
  • Statický posudek v případě vyžádání veletržní správou
  • Požární atesty na použité materiály

  1. Jednoduché přízemní typové expozice do 30m2 včetně a nepřesahující 3,5m výšky v jejich nejvyšším bodě, nepodléhají povinnosti předložení projektu expozice (formulář žádosti o schválení expozice se předkládá vždy)

  2. U ostatních typů expozic (atypická řešení, speciální konstrukce, zavěšené poutače, patrové expozice, skleněné prvky, plexisklo…) je vystavovatel povinen vyplnit žádost o schválení expozice a předložit ji včetně projektu expozice k posouzení. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.
  Maximální konstrukční povolená výška expozic bez zavěšených konstrukcí je 5m (nevztahuje se na patrové expozice, které podléhají speciálnímu režimu schvalování a na exponáty). Výšky u zavěšených konstrukcí schvaluje výhradně veletržní správa. Zavěšené konstrukce (osvětlovací rampy) bez grafických poutačů nepodléhají schválení sousedních expozic a mohou být umístěny na hranici expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní správou (viz Technicko-bezpečnostní předpisy – přílohy Zavěšování v pavilonech č. 1 - 6).

  3. Pokud expozice přesahuje konstrukční výšku 5m (bez zavěšených konstrukcí) musí splňovat všechny náležitosti uvedené v bodu 2) a je nutné požádat o odsouhlasení její výšky i všechny sousedící vystavovatele. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.

  4. Patrové expozicese předkládají ke schválení vždy a musí splňovat zvláštní podmínky požární ochrany (viz Technicko-bezpečnostní předpisy společnosti Veletrhy Brno a.s.). Z tohoto důvodu již ve stadiu záměru nebo studie musí být předloženy dokumenty (např. PBŘ, certifikáty o nehořlavosti stavebních konstrukcí atd.) ke schválení požárnímu technikovi Veletrhy Brno, a. s., e-mail: bozp@bvv.cz, tel: 602 755 521.

  U patrových expozic není nutné žádat sousedící vystavovatele o schválení výšky expozice.

  Předložení projektu ke schválení je možné:
  • osobně (vždy pouze projektant) každý pracovní den v 9.00–14.30 hodin v kancelář č. 207 v pavilonu A3– schválení na místě
  • elektronicky při zaslání na adresu projekty@bvv.cz
  • poštou (k odeslání do 5 pracovních dnů)

  Doba pro zaslání projektu ke schválení je závazně stanovena na 14 dní před začátkem montáže a vždy bude uvedena v Organizačních pokynech příslušné veletržní akce.

  Dokumenty ke stažení

  Služby pro vystavovatele

  Mám
  přihlašovací údaje

  Vše vyřídíte pohodlně přes iKancelář.

  IKANCELÁŘ.BVV.CZ

  Nemám
  přihlašovací údaje

  Vše vyřídíte pohodlně on-line.

  IESO.BVV.CZ

  Reklama

  Nabízíme Vám:

  • komplexní zajištění reklamních služeb na klíč
  • pronájem reklamních nosičů a ploch
  • reklamní a další promoterské aktivity

  Ivan Zahradníček

  Veletržní reklama

  +420 541 152 216
  izahradnicek@bvv.cz

  Více informací v sekci Veletržní reklama

  Navštívit