ENVITECH

10.–13. 10. 2023

Mezinárodní veletrh technologií 
pro ochranu životního prostředí

Profil akce

Jeden z mála veletrhů ve střední Evropě, který je zaměřen na technologie, výrobky a služby, které přispívají k ochraně, obnově čistého životního prostředí.