zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Přihláška k účasti

Řádný termín podání přihlášky a výrazná sleva do 10. 12. 2024

On-line přihláška k účasti

Připravujeme...

On-line přihláška

Přihláška k účasti

V případě Vašeho zájmu o vystavování na veletrhu Vám nabízíme ke stažení formuláře přihlášky k účasti na veletrhu ve formátu PDF.

Závazná přihláška k účasti

Cenové podmínky pro vystavovatele

Nájemné výstavní plochy
do 10. 12. 2024
po 10. 12. 2024

Krytá

6 975 Kč/m²7 750 Kč/m²

Venkovní

2 250 Kč/m²2 500 Kč/m²
Registrační poplatek
 

Vystavovatel / agentura    

11 000,- Kč

Za každého spoluvystavovatele

5 000,- Kč
Technický poplatek90 Kč/m²
 
Speciální nabídka balíčků - na veletrh jedním podpisem

Výstavní plocha, registrační poplatek, technický poplatek, výstavba expozice, vybavení dle soupisu a elektrické přívody – vše za jednu cenu!

Typ expozice
do 10. 12. 2024
po 10. 12. 2024

TYP B1, 3 x 3 m    

 90 400,- Kč     98 500,- Kč

TYP B2, 4 x 3 m    

117 200,- Kč    127 900,- Kč
TYP B2R, 4 x 3 m119 900,- Kč131 100,- Kč
TYP B3, 5 x 3 m    139 800,- Kč    152 900,- Kč
TYP B3R, 5 x 3 m    147 200,- Kč    160 800,- Kč
TYP B4R, 5 x 4 m206 000,- Kč226 500,- Kč
TYP Ex1, 5 x 4 m    199 100,- Kč    217 800,- Kč
TYP Ex1R, 5 x 4 m    205 900,- Kč    226 300,- Kč
Speciální nabídka balíčků
Stáhnout

Výstavba expozic

Oborové členění

 • Oborové členění - IDET 2025
  PDF52.21 KB
  1. Zbraně a munice
  2. Tanky, vozidla a dopravní prostředky
  3. Letecká technika
  4. Systémy velení a spojení
  5. Zabezpečovací technika a služby
  6. Pozorovací a značkovací prostředky
  7. Prostředky pro ošetřování a opravy techniky
  8. Prostředky pro přípravu vojenských a policejních profesionálů
  9. Zabezpečení a ochrana osob
  10. Radiolokátory a radiotechnické systémy
  11. Systémy C4I2
  12. Bezpečnost a ochrana informací
  13. Logistika a servis
  14. Různé komponenty, subdodávky, průmyslová spolupráce

Organizační pokyny pro vystavovatele

Dokumenty ke stažení
Schvalování expozice

Vystavovatel nebo jím pověřený realizátor je z důvodu zajištění bezpečnosti pro návštěvníky a vystavovatele předložit projekt expozice ke schválení.

 • Formulář žádosti o schválení expozice
 • Projekt expozice (rozměry a výškové kóty, axonometrie, popis konstrukce, kontakty - telefon, e-mail na projektanta a realizační firmu).
 • Název veletrhu, umístění expozice, název vystavující firmy
 • Statický posudek v případě vyžádání veletržní správou
 • Požární atesty na použité materiály

1. Jednoduché přízemní typové expozice do 30m2 včetně a nepřesahující 3,5m výšky v jejich nejvyšším bodě, nepodléhají povinnosti předložení projektu expozice (formulář žádosti o schválení expozice se předkládá vždy)

2. U ostatních typů expozic (atypická řešení, speciální konstrukce, zavěšené poutače, patrové expozice, skleněné prvky, plexisklo…) je vystavovatel povinen vyplnit žádost o schválení expozice a předložit ji včetně projektu expozice k posouzení. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.
Maximální konstrukční povolená výška expozic bez zavěšených konstrukcí je 5m (nevztahuje se na patrové expozice, které podléhají speciálnímu režimu schvalování a na exponáty). Výšky u zavěšených konstrukcí schvaluje výhradně veletržní správa. Zavěšené konstrukce (osvětlovací rampy) bez grafických poutačů nepodléhají schválení sousedních expozic a mohou být umístěny na hranici expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní správou (viz Technicko-bezpečnostní předpisy – přílohy Zavěšování v pavilonech č. 1 - 6).

3. Pokud expozice přesahuje konstrukční výšku 5m (bez zavěšených konstrukcí) musí splňovat všechny náležitosti uvedené v bodu 2) a je nutné požádat o odsouhlasení její výšky i všechny sousedící vystavovatele. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.

Služby pro vystavovatele

Mám
přihlašovací údaje

K zákonným 20 dnům dovolené přidáme 5 navíc. A za každých 10 odpracovaných let získáte další den navíc.

IKANCELÁŘ BVV.CZ

Nemám
přihlašovací údaje

K zákonným 20 dnům dovolené přidáme 5 navíc. A za každých 10 odpracovaných let získáte další den navíc.

IKANCELÁŘ BVV.CZ

Reklama

Nabízíme Vám:

 • komplexní zajištění reklamních služeb na klíč
 • pronájem reklamních nosičů a ploch
 • reklamní a další promoterské aktivity

Ivan Zahradníček

Veletržní reklama

+420 541 152 216
izahradnicek@bvv.cz

Více informací v sekci Veletržní reklama

Navštívit

Ubytování

Zápis do katalogu

V katalogu je uvedena každá firma, která je vystavovatelem nebo spoluvystavovatelem, na některém z veletrhů pořádaných společností Veletrhy Brno, a.s.