zavřít
Concurrently with

Concurrently with

Application for Participation

To be specified.

Price Terms for Exhibitors

Stand Construction

Sectors

  • Machines, technical equipment and services for forestry
  • Machines and technical equipment for primary processing (production of semi-finished products)
  • Machines and technical equipment for secondary processing (laminating, machining, gluing of solid timber)
  • Machines and technical equipment for surface finishing
  • Machines and technical equipment for assembly, packaging
  • Materials handling, warehousing and commissioning technology
  • Robots technology
  • Machines and plants for special processes
  • Machines and plants for special product groups
  • Other auxiliary machines, equipment and devices
  • Portable machines for processing of timber and plastics
  • Tools and auxiliaries
  • Machines and equipment for maintenance and manufacturing of tools
  • Products for the equipment of machines
  • Use of residual wood (dust, chips, firewood, bark), generation of energy and heating using wood fuel
  • Energy saving, environmental protection, occupational safety, fire prevention and air-conditioning
  • Electronic data acquisition and data processing equipment; measuring, testing and control systems
  • Materials, coatings and chemical products in production of wood and plastics
  • Fittings, locks and connecting elements
  • Upholstering machines and equipment
  • Delivery of complete plants, financing and leasing companies
  • Independent computer software (CAD, ERP, production planning and control, etc.)
  • Independent services for the wood industries
  • Research and testing institutes, educational institutions for the timber and woodworking industries
  • Publishers of literature for the timber and woodworking industries

Instructions for Exhibitors

  Schvalování expozice

  Vystavovatel nebo jím pověřený realizátor je z důvodu zajištění bezpečnosti pro návštěvníky a vystavovatele předložit projekt expozice ke schválení.

  Rozsah dokumentace nutný ke schválení projektu:
  • Formulář žádosti o schválení expozice
  • Projekt expozice (rozměry a výškové kóty, axonometrie, popis konstrukce, kontakty - telefon, e-mail na projektanta a realizační firmu).
  • Název veletrhu, umístění expozice, název vystavující firmy
  • Statický posudek v případě vyžádání veletržní správou
  • Požární atesty na použité materiály

  1. Jednoduché přízemní typové expozice do 30m2 včetně a nepřesahující 3,5m výšky v jejich nejvyšším bodě, nepodléhají povinnosti předložení projektu expozice (formulář žádosti o schválení expozice se předkládá vždy)

  2. U ostatních typů expozic (atypická řešení, speciální konstrukce, zavěšené poutače, patrové expozice, skleněné prvky, plexisklo…) je vystavovatel povinen vyplnit žádost o schválení expozice a předložit ji včetně projektu expozice k posouzení. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.
  Maximální konstrukční povolená výška expozic bez zavěšených konstrukcí je 5m (nevztahuje se na patrové expozice, které podléhají speciálnímu režimu schvalování a na exponáty). Výšky u zavěšených konstrukcí schvaluje výhradně veletržní správa. Zavěšené konstrukce (osvětlovací rampy) bez grafických poutačů nepodléhají schválení sousedních expozic a mohou být umístěny na hranici expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní správou (viz Technicko-bezpečnostní předpisy – přílohy Zavěšování v pavilonech č. 1 - 6).

  3. Pokud expozice přesahuje konstrukční výšku 5m (bez zavěšených konstrukcí) musí splňovat všechny náležitosti uvedené v bodu 2) a je nutné požádat o odsouhlasení její výšky i všechny sousedící vystavovatele. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.

  4. Patrové expozicese předkládají ke schválení vždy a musí splňovat zvláštní podmínky požární ochrany (viz Technicko-bezpečnostní předpisy společnosti Veletrhy Brno a.s.). Z tohoto důvodu již ve stadiu záměru nebo studie musí být předloženy dokumenty (např. PBŘ, certifikáty o nehořlavosti stavebních konstrukcí atd.) ke schválení požárnímu technikovi Veletrhy Brno, a. s., e-mail: bozp@bvv.cz, tel: 602 755 521.

  U patrových expozic není nutné žádat sousedící vystavovatele o schválení výšky expozice.

  Předložení projektu ke schválení je možné:
  • osobně (vždy pouze projektant) každý pracovní den v 9.00–14.30 hodin v kancelář č. 207 v pavilonu A3– schválení na místě
  • elektronicky při zaslání na adresu projekty@bvv.cz
  • poštou (k odeslání do 5 pracovních dnů)

  Doba pro zaslání projektu ke schválení je závazně stanovena na 14 dní před začátkem montáže a vždy bude uvedena v Organizačních pokynech příslušné veletržní akce.

  Documents to Download

  Services for Exhibitors

  I have
  login details

  Everything can be done conveniently via iOffice.

  Ioffice.BVV.CZ

  I do not have
  login details

  You can do everything conveniently online.

  IESO.BVV.CZ

  On-site Advertising services

  We offer:

  • all-in-one advertising services
  • rental advertising carriers and areas
  • promotional activities

  Ivan Zahradníček

  On-site Advertising Services

  +420 541 152 216
  izahradnicek@bvv.cz

  Find out more information in the On-site Advertising Services section

  Visit website

  Ivan Zahradníček

  On-site Advertising Services

  +420 541 152 216
  izahradnicek@bvv.cz

  Find out more information in the On-site Advertising Services section

  Visit website