Zavlažujte vzrostlé stromy s TREEIB®: Revoluční metoda pro chytrá města

14. května 2024  /  12:10

TREEIB® je mobilní systém pro závlahu vzrostlých stromů, který se zaměřuje na zachování stromu, zlepšení jeho estetické hodnoty, bezpečnosti, zvýšení chladícího efektu a celkovou maximalizaci ekosystémových služeb zeleně v městském prostředí. Tento světově unikátní produkt se stává klíčovým prvkem v adaptaci měst na klimatickou změnu, přičemž zároveň poskytuje ekonomické a ekologické výhody pro města i obyvatele. Majitelům stromů v konečném důsledku šetří velké finanční náklady na výsadbu nových stromů, chlazení budov a mnoho dalších, včetně předcházení emisí CO2. Zavlažovací vaky jsou umisťovány na okapovou linii stromů, aby podporovaly tvorbu nových kořenů a zajistily tak stromu nejen vitalitu, ale také odolnost vůči vyvrácení a suchu. Vaky TREEIB umožňují závlahu i na zadlážděném povrchu.

S TREEIB® se otevírá nová éra péče o městskou zeleň, kde inovativní technologie spojená s ekologickým a sociálním přínosem městskému prostředí pomáhá prosperovat ve světě stále se měnících klimatických podmínek.

TREEIB® se vyrábí ve třech variantách:
  • Varianta TREEIB® City je určena zejména pro stromy na parkovacích stáních a v zadlážděných površích, kde není dostatek místa.
  • Varianta TREEIB® 1500 je základní provedení vaku o objemu 1500 litrů ve tvaru čtvrtkruhu. Tento vak je určen pro závlahu stromů v parcích a volných prostranstvích. Díky speciálním popruhům je ho možné využít také ve svahu.
  • Varianta TREEIB® Verge je nejnovějším modelem značky. Vak má půdorys obdélníku o velikosti 1x6m a je určen pro závlahu stromů rostoucích v úzkých zelených pásech. Tento vak je celoplošně potisknutelný. Vaky TREEIB® City a TREEIB® Verge jsou nově vyráběny také z upcyclovaného materiálu.
Proč zavlažovat vzrostlé stromy?

Stromy jsou nedocenitelnou součástí městského prostředí. Poskytují nejen estetickou hodnotu, ale také ekosystémové služby. TREEIB® přináší vědecky ověřenou metodu závlahy vzrostlých stromů, která zvyšuje jejich odolnost vůči suchu, zlepšuje růst, stabilitu a podporuje sekvestraci uhlíku.

Během šesti let testování metodologie TREEIB® došlo nejen k zachování poškozených stromů, ale také k jejich obnovení. Zlepšila se významně jejich estetická hodnota a zvýšil se růst. To je velmi důležité, protože na růstu a velikosti stromu závisí produkce benefitů, které od stromů očekáváme. Velké stromy, které rostou, nám slouží výrazně lépe, než malé, které nerostou. Ty vlastně neslouží vůbec, pouze zatěžují rozpočet majitele. Brněnská Mendelova Univerzita změřila tloušťku letokruhů testovaných stromů a z výsledku vyplývá, že zalévaný strom uložil 5x více uhlíku než jeho kolegové, kteří zaléváni nebyli.

Jaké jsou dopady závlahy na provozní bezpečnost velkých stromů?

Světově unikátní metoda závlahy zajišťuje provozní bezpečnost stromu. Jak?

  • Rozšiřuje kořenový systém do šířky daleko od kmene.
  • Zabraňuje mělkému kořenění stromu.
  • Zvyšuje hmotnost masy jemných kořenů, která je protiváhou nadzemní částí stromů.
  • Zvyšuje přírůstek dřevní hmoty (šířku letokruhů), což, jak potvrdili vědci z Mendelovy univerzity, přispívá k odolnosti vůči zlomení.
  • Zabraňuje prosychání koruny stromu a tím i vzniku suchých větví, které pak nemusejí být odstraňovány za nemalých finančních nákladů.
Technické inovace a vlastnosti produktu

TREEIB® je chráněn patentem v několika teritoriích a nabízí několik variant pro efektivní závlahu stromů. S GPS lokátory a uzamykatelnými plnicími otvory je zajištěna provozní bezpečnost a možnost monitorování. Materiál vaku je extrémně odolný. Vaky TREEIB jsou od roku 2024 s ohledem na životní prostředí vyráběny také z upcyclovaného materiálu. Jde o materiál, který byl špatně potištěn a není možné ho již použít. Tento materiál by byl jinak spálen. Při práci s tímto materiálem je špatný potisk umístěn do vnitřní strany vaku, kde vizuálně neruší.

Ekonomické a ekologické výhody pro města

Zavlažování stromů pomocí TREEIB® zvyšuje jejich odolnost, což může snížit náklady na údržbu městské zeleně. Zároveň přispívá k ochraně životního prostředí a zvyšuje kvalitu života obyvatel díky zvýšené produkci ekosystémových služeb, zejména chladícímu efektu stromů.

Zvýšená míra chladícího efektu extrémně šetří náklady na chlazení budov, zvyšuje produktivitu práce, snižuje náklady na zdravotní systém a celkově se podílí na zvýšení kvality života obyvatel. Vzrostlé stromy nebyly dosud nikdy proaktivně k takovým účelům použity. Metoda TREEIB® posunuje pohled na důležitost vzrostlých stromů v urbánním prostředí.

Chladicí efekt stromů je složen ze dvou klíčových prvků: stínění a ochlazování odpařováním vody. Každý gram vody, který se přemění z tekutiny na páru, odebírá z okolí energii 2,26 kJ, což vykazuje přímou úměrnost. Oba tyto aspekty jsou významně zlepšeny technologií TREEIB®. Správná závlaha podporuje růst listové plochy a zvyšuje stínění stromů. V horkých dnech často dochází k nedostatku vody v půdě, což má za následek, že strom, který by mohl odpařit 800 litrů vody, odpaří pouze 50. Tím se snižuje jeho schopnost odebrat energii z okolí - z potenciálních 1 808 MJ v důsledku odpaření pouhých 50 litrů vody dojde k odebrání jen 113 MJ. Velká část chladicího efektu je tak ve dnech, kdy je nejvíce potřeba, ztracena. TREEIB® má schopnost doplnit chybějící vodu a obnovit schopnost půdy absorbovat srážkovou vodu i při náhlých deštích.

Estetika a bezpečnost

Na místě aplikace jsou vaky maximálně 24 hodin, poté jsou přemisťovány na další stanoviště. Nehyzdí tak trvale prostor a mohou být opakovatelně používány u dalších stromů. Jejich instalace nevyžaduje žádnou stavební činnost. Napouštěcí otvor vaku je opatřen bezpečnostním zámkem s pohybovým čidlem a alarmem. Vaky jsou v případě zájmu klienta opatřovány také GPS lokátorem, prostřednictvím kterého lze kontrolovat nejen čas vytečení vaku, teplotu vody ve vaku, ale také jeho aktuální rozmístění. Lze tak jednoduše kontrolovat, zda byly vaky přemístěny včas na nové stanoviště.

Vaky díky své konstrukci nezhutňují půdu.

Inovativní přístup k zapojení občanů

TREEIB® není jen o technologii, ale také o zapojení komunity. Sdílení vaků vlastněných městem s občany umožňuje zapojení veřejnosti do péče o městskou zeleň a buduje pozitivní vztah mezi městem a jeho obyvateli. Zajišťuje také uchování velkých stromů v privátních zahradách, které jsou velmi významné pro klima celého města.

Reklamní a vzdělávací potenciál

Vaky je možné celoplošně potisknout a využít je tak jako prostor pro vzdělávání, pro umělecké vyjádření či jako nový reklamní prostor. Se stěhováním vaků k novým stromům při zálivce dochází k většímu zásahu osob, které budou Vašemu sdělení vystaveny. Díky celoplošnému potisku vzniká možnost zapojit do pořízení a provozu vaků také sponzory či firmy, které mohou městům vaky nakoupit, aby tak zvýšily svůj reklamní zásah na nových neotřelých místech. Firmy mohou využít reklamního prostoru na vaku k propagaci svých produktů a současně podpořit udržitelný rozvoj měst.

Závěr

TREEIB® představuje revoluční metodu závlahy vzrostlých stromů, která přináší ekonomické, ekologické a sociální výhody pro chytrá města. S touto inovativní technologií mohou města efektivně využívat svou zelenou infrastrukturu a přispívat k udržitelnému rozvoji pro budoucí generace.

         

Instalace v Rakousku

Jak souvisí problematika Smart Cities se stromy?

Stromy mají ve Smart Cities klíčovou roli z několika důvodů:

Kvalita ovzduší:
Stromy jsou přirozenými filtry vzduchu, které absorbuji škodlivé látky, a produkují kyslík. Ve městech, kde je vysoká koncentrace emisí z dopravy a průmyslu, jsou stromy neocenitelné pro zlepšení kvality ovzduší.

Adaptace na klimatickou změnu:
Vzhledem k očekávaným extrémnějším povětrnostním podmínkám ve Smart Cities jsou stromy klíčové pro zlepšení odolnosti měst proti suchu, povodním a extrémním teplotám.

Chladící efekt:
Stín poskytovaný stromy snižuje teplotu ve městě a snižuje tzv. efekt městského tepelného ostrova, což může vést k nižším nákladům na klimatizování budov a celkově zlepšuje komfort obyvatel. Závlahou vzrostlých stromů lze jejich stínící efekt, díky zkvalitnění olistění, mnohonásobně zvýšit.

Zelená infrastruktura:
Stromy přispívají k vytváření zelené infrastruktury, která má mnohostranné přínosy pro města, včetně snižování eroze, podpory biodiverzity a zlepšení estetického vzhledu městského prostředí.

Psychologické a sociální vlivy:
Přítomnost zeleně ve městě má pozitivní vliv na psychické zdraví obyvatel, snižuje stres a zvyšuje pocity pohody a štěstí. To může vést k lepší spokojenosti obyvatel a vytváření silnějších a zdravějších komunit.

Všechny tyto faktory ukazují, že stromy jsou nezbytnou součástí smart cities, které se snaží vytvořit udržitelná a životaschopná městská prostředí pro budoucí generace. Jejich správné využití a péče o ně mohou významně přispět k dosažení cílů smart cities ve smyslu udržitelného rozvoje a lepší kvality života obyvatel.

Instalace v Německu

Jak důležité jsou velké stromy, které již máme, pro město?

Zeleň je správně považovaná za klíčovou pro adaptaci měst na klimatickou změnu. Ale ne každá má stejný přínos. Velmi málo lidí ví, jaká extrémní disproporce je mezi nově vysazeným stromem a dubem, který v parku roste již 100 let. Obrovská.
V roce 2020 jsme se začali zabývat otázkou, kolik stromů musíme vysadit, abychom nahradili jeden velký. Odpovědi jsme hledali také spolu s týmem amerických vědců, včetně nositele Nobelovy ceny a klimatologa Prof. Williama Moomawa.  Náhrada se liší podle ekosystémové služby, kterou porovnáváme.
Náhrada z pohledu uhlíku, způsobujícího globální oteplování, je nejvýraznější. My jsme spolu s našimi spolupracujícími vědci z USA spočítali, že z hlediska ochrany klimatu je sázení stromů ve městech velmi problematické. Aby produkce ekosystémových služeb byla kompenzována, bylo by nutné za jeden vzrostlý pokácený strom vysadit až 10 000 sedmiletých stromů. Ale jelikož je strom vysazený ve městech uhlíkově neutrální až cca po 30 letech a málokterý strom se těchto 30 let dožije, je nejvýhodnější přiměřeně sázet, a více se starat o stromy, které máme zdarma již ve městech k dispozici. Proč? Protože pokud malý strom velmi dobře roste, ukládá řádově méně uhlíku než pomalu rostoucí velký strom. Například velký dub, 130 cm v průměru, 30 m výšky, uloží, pokud pomalu roste, cca 200 kg CO2 za rok. Pokud roste o trochu lépe, je to 728 kg CO2. Lépe znamená, že naroste o 40 cm na výšku a o 5 mm na průměru kmene. A toho lze technickými opatřeními relativně snadno dosáhnout. Pro srovnání, sedmiletý dub, 3 m výška a průměr kmene 5 cm, což je velikost, kterou ve městech standardně sázíme, sekvestruje max. 1 kg CO2, spíše méně, za rok. Pokud velmi dobře roste, což se po výsadbě zcela jistě nestane, o jeden metr na výšku a 8 mm na průměru kmene, sekvestruje pouze 7,34 kg CO2.  

Výše uvedený odstavec je velmi hrubým a zjednodušeným shrnutím toho, proč dává ekonomický i ekologický smysl využít stávající stromy, které v sídlech máme, k mitigaci klimatické změny.

Náhrada z pohledu chladícího efektu:
TREEIB® nyní aktuálně podpořil i stoletý jasan na Moravském náměstí v Brně. Přes jeho věk nejde o nijak majestátný strom. Přesto, kdybychom chtěli nahradit chladící efekt tohoto stromu tak, aby se lidé v parném létě při čekání na tramvaj cítili v tomto místě alespoň stejně, museli bychom na Moravské náměstí jako náhradu za tento strom vysadit alespoň 610 nových stromů.  Pro představu, pokud budeme počítat cenu za vysazený strom pouze 18 000 Kč, což je cena nízká, vyšla by náhrada na téměř 11 milionů korun, a to bez dalších nákladů na údržbu. Pro takový počet stromů není na Moravském náměstí místo. Nezanedbatelné by byly také finanční náklady na údržbu takového počtu nových stromů. Spotřeba vody pro jejich závlahu by byla ročně, při zálivce 2x měsíčně po dobu 9 měsíců množstvím 50 litrů vody (což je naprosté minimum), 549 000 litrů vody. Z tohoto pohledu je každý takový strom v sídle nenahraditelný a to nejen z důvodu jeho chladícího efektu, ale i z důvodu dalších ekobenefitů, které lidem v okolí zajišťuje.

Instalace v Santiago de Chile