URBIS Smart City Fair a Future Mobility zahájeny

20. září 2022  /  15:38

Slavnostní zahájení veletrhů zaměřených na chytrá řešení pro města a obce proběhlo v pavilonu A, shodou okolností ve stejných prostorách, kde se v roce 1928 konala výstava soudobé kultury Československa.

Stejně jako před mnoha lety se v pavilonu letos představují inovace a trendy současnosti a nově i budoucnosti. Hosty zahájení byli náměstek ministra dopravy ČR Václav Bernard, radní pro dopravu města Brna Petr Kratochvíl a generální ředitel Veletrhy Brno Tomáš Moravec. Přivítal je v úvodní řeči moderátor Jaroslav Kacer a poděkoval také hlavním partnerům veletrhů a doprovodných akcí – městu Brnu i akciovým společnostem Teplárny Brno a Brněnské komunikace. Záštitu nad URBIS Innovation, konané v rámci URBIS SMART CITY FAIR, převzal Ministr dopravy ČR Martin Kupka.

Autonomní řízení ovlivní celý dopravně-logistický systém

Ministerstvo dopravy aktivně podporuje inovace v dopravě a rozvoj nových konceptů, které mohou přinést řešení mnoha současných palčivých problémů v dopravním sektoru, souvisejících s urbanizací a přirozeným vývojem společnosti. Dopravu díky nim přestáváme chápat pouze jako prostředek k přemístění z jednoho bodu do druhého, ale vnímáme ji stále častěji v širší perspektivě služeb s ní spojených. Zároveň bude její další vývoj ovlivňován trendem autonomního řízení, který v mnoha ohledech představuje už nyní technologickou inovaci, připravenou stát se už brzy součástí každodenního života.  V blízké buducnosti lze očekávat transformaci sektoru dopravy směrem k postupnému nasazování automatizovaných dopravních systémů a dopravních prostředků do praxe. Datově propojená kooperativní a autonomní vozidla představují významnou a nevyhnutelnou inovaci nejen pro automobilový a telekomunikační průmysl, ale podstatným způsobem ovlivní do budoucna fungování celého dopravně-logistického systému,“ uvedl náměstek ministra dopravy ČR Václav Bernard.