Systémy varování pro města a obce

7. května 2024  /  15:09

Společnost ELMIK vznikla před 30 lety, jako firma zajišťující ozvučení měst a obcí. V průběhu let se naše nabídka postupně rozšiřovala o bezdrátový rozhlas, elektronické sirény, varovné a vyrozumívací systémy, chytré veřejné osvětlení a nabídku SMART CITY prvků pro obce a města.

Díky vlastnímu vývoji a výrobě můžeme obcím a městům nabídnout nejmodernější systémy varování 21. století.

Na naší výstavní ploše budeme prezentovat systém Sencito, který představuje platformu pro sběr, analýzu, zpracování a prezentaci dat zejména z IoT senzorů.

K vidění bude ukázka již dokončených projektů a prezentace jednotlivých IoT senzorů.

Jako „NOVINKU“ představíme dopravně analytickou kameru (DARK), která měří rychlost vozidel v obou směrech. Kategorizuje projíždějící vozidla. Kamera umožňuje export dat pro další zpracování. Statistiky jsou dostupné v mobilní aplikaci i na webu. V aplikaci se nachází grafické přehledy dle času, typu vozidla a rychlosti.