SAKO BRNO: spolehlivý partner ve službách udržitelného odpadového hospodářství pro Brno

26. dubna 2024  /  8:30

SAKO Brno je jedna z největších odpadových a svozových společností v České republice. V areálu firmy se nachází efektivní zařízení na energetické využívání odpadu, první třídicí linka v ČR s automatizovaným provozem a moderní, velkokapacitní sběrný důr, který je určen pro veřejnost i podnikatele.

Sako Brno zajišťuje pro město Brno veškeré činnosti spojené s provozem systému sběru i svozu komunálního a separovaného odpadu včetně obsluhy sběrných středisek. SAKO Brno vyrábí tepelnou energii pro 40 000 brněnských domácností a 20 000 domácnosti zásobuje elektrickou energií. Je akciovou společností, stoprocentně vlastněnou statutárním městem Brno.

https://www.sako.cz/
https://www.facebook.com/SAKOBrno/
https://www.instagram.com/sakobrno/