Modelování dopravních scénářů: nová úroveň efektivity s RoadTwin

6. května 2024  /  13:09

Společnost RoadTwin umožňuje městům činit datově podložená rozhodnutí v dopravě díky webové aplikaci pro modelování dopravních scénářů - RoadTwin SW.

Města v aplikaci modelují stavy dopravy na základě uživatelem zadaných parametrů: uzavírka, vybudování obchvatu, výstavba rezidenční oblasti. Výpočet scénáře trvá pár vteřin a výsledky lze snadno sdílet s dalšími zástupci města nebo přímo s veřejností.

 

 

Webové stránky: www.roadtwin.com
RoadTwin: https://www.linkedin.com/company/77164731