Budoucnost Smart City: technologie pro efektivní správu městské infrastruktury a zvýšení kvality života ve městech představí MDP GEO

3. května 2024  /  10:18

MDP GEO společně se značkami GIS OCTOPUS a ANTHONYapp tvoří inovativní holding v oblasti geoinformačních systémů, digitálního modelování budov a chytrého parkování. Jsme ADF – Advanced Digital Factory.

Poskytujeme služby a poradenství v oblasti GIS a systémů pro správu majetku. Navrhujeme a zavádíme technologie pro Smart City se zaměřením na inteligentní dopravu a chytré budovy. Zajišťujeme také službu editora Digitální technické mapy ČR. Pomáháme optimalizovat procesy, snižovat emise i energetickou náročnost a celkově zvyšovat kvalitu života ve městech.

   

Představte si svět, ve kterém jsou všechna data dostupná na jednom místě. Takový svět vytváří se svými partnery MDP GEO.

V rámci veletrhu Urbis 2024 předvedeme dispečink monitorovacích služeb – v reálném čase představíme nástroje pro detekci dopravy a kvality prostředí s využitím AI. Uvedeme do provozu Mobilní detekční stanici (MDS) a představíme způsoby vyhodnocení stavu prostředí a analýzy dopravy. Seznámíme návštěvníky s úspěšnými realizacemi a příklady navrhovaných řešení.

Představíme také možnosti digitálního mapování, analýzy prostorových dat a využití 3D modelů pro vytvoření koncepce rozvoje města. Díky systému pro správu majetku GIS OCTOPUS nabídneme komplexní řešení pro efektivní správu a rozvoj technické, dopravní a zelené infrastruktury.

Mezi naše produkty patří:

Analýza dopravy a E-parkování

Na základě cíleného monitoringu dopravy prostřednictvím Mobilní detekční stanice dokážeme určit trendy v dopravě a parkování ve městech. Získaná data jsou podkladem pro detailní analýzu situace a doporučení navrhovaných řešení pro optimální dopravní politiku města. Zavádíme aplikaci E-parkování, jejímž prostřednictvím se řidiči snadno orientují ve městech. Aplikace vyhodnocuje v reálném čase volné parkovací kapacity, informuje řidiče o aktuálním stavu obsazenosti a naviguje je na vybrané parkoviště. Jejím prostřednictvím lze zaplatit parkovné a nabít elektromobil na veřejných nabíjecích stanicích na území města. Smart může být každý.

   

Systém pro správu majetku GIS OCTOPUS

Systém pro správu majetku GIS OCTOPUS dodáváme s moduly pro správu budov (GIS OCTOPUS BIM), správu zeleně (GIS OSTOPUS GREENERY), energetický management (GIS OCTOPUS ENERGY) a dalšími v závislosti na potřebách klienta. Na základě 3D laserového skenování vytvoříme digitální dvojče a uchováme všechna data přehledně na jednom místě - v GIS systému, který přináší majitelům významné finanční, energetické a časové úspory. Jednotlivé moduly nabízejí přehlednou projektovou a technickou dokumentaci, evidenci a možnost správy vybraných prvků, nástroj pro transparentní financování a účtování, monitoring vnitřního prostředí staveb, možnost efektivní údržby zeleně a parkovacích míst. Naše řešení usnadňuje plánování údržby, oprav a rekonstrukcí budov, zeleně, technické a dopravní infrastruktury. Pomáháme při správě, evidenci a hospodaření s majetkem.

    

3D modelování

Díky špičkovým technologiím dokážeme vytvořit přesný 3D model budovy, terénu nebo města. Provádíme pozemní i letecké snímkování, používáme kamery pro optické a termální snímání i hyperspektrální senzory. Využíváme technologii LiDAR i fotogrammetrii.

3D modely jsou užitečnými nástroji nejen pro odborníky, ale i pro širokou veřejnost. Nabízejí popisné informace o krajinách, budovách a dalších objektech a jsou kompatibilní s datovými formáty CAD/GIS. 3D modely pomáhají při monitorování změn v krajině, analýze povodí, rozvoji obnovitelných zdrojů, v přesném zemědělství, při ochraně životního prostředí i při plánování obrany. Lze je využít při rozvoji dopravy nebo urbanistickém plánování. Jsou užitečné při prezentaci developerských projektů. Občané se díky 3D modelu mohou lépe seznámit s budoucím vývojem města. Digitální modely jsou důležité také při studiích s aplikací prostorových analýz, jako jsou například analýzy šíření hluku, přírodních rizik a dalších environmentálních aspektů. Stávají se nezbytným nástrojem měst, která usilují o moderní rozvoj.

   

Více informací naleznete na webových stránkách a sociálních sítích:

MDPGEO
Webové stránky: www.mdpgeo.cz
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mdp-geo-s-r-o/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556569340987

GIS OCTOPUS
Webové stránky: www.gisoctopus.cz

ANTHONYapp
Webové stránky: www.anthonyapp.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/anthonyapp/
Facebook: https://www.facebook.com/anthonyapp.cz

ADF
Webové stránky: www.ad-f.cz
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550705262360