zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Přihláška k účasti

Řádný termín podání přihlášky a výrazná sleva do 15. 4. 2023

On-line přihláška k účasti

Registrujte se on-line.

On-line přihláška

Přihláška k účasti

V případě vašeho zájmu o vystavování na veletrhu vám nabízíme ke stažení formuláře přihlášky k účasti na veletrhu ve formátu PDF.

Závazná přihláška k účasti

Cenové podmínky pro vystavovatele

Nájemné výstavní plochy
do 15. 4. 2023
po 15. 4.2023

přízemí pavilonů

 4 950 Kč/m2

5 350 Kč/m2

galerie pavilonů     3 700 Kč/m23 990 Kč/m2
volné plochy 2 200 Kč/m22 400 Kč/m2

Termínová sleva
Vystavovateli, který podá Závaznou přihlášku k účasti do 31. 3. 2023 a uhradí první zálohovou fakturu v termínu její splatnosti, bude při doúčtování plochy poskytnuta termínová sleva. Sleva neplatí pro pavilon P.

Příplatky za tvar výstavní plochy
rohový stánek: + 30 %
U-stánek: + 40 %
ostrovní stánek: + 60 %
Příplatky za tvar výstavní plochy jsou účtovány u krytých a volných výstavních ploch do 100 m2. Za další m2 přesahující 100 m2 příplatky účtovány nejsou.

Registrační poplatek
 

Vystavovatel / agentura    

12 000 Kč

Za každého spoluvystavovatel

12 000 Kč
za každou zastoupenou firmu     100 Kč 
Technický poplatek
(viz Všeobecné podmínky k účasti, čl. VI, odst. 11)                                 
     90 Kč/m2
Speciální nabídka balíčků - na veletrh jedním podpisem

Výstavní plocha, registrační poplatek, technický poplatek, výstavba expozice, vybavení dle soupisu a elektrické přívody – vše za jednu cenu!

Typ expozice
  

TYP A, 9 m2, 3 x 3 m

 76 110 Kč 
TYP B, 12 m2, 3 x 3 m 95 490 Kč
TYP C, 16 m2, 3 x 3 m 122 930 Kč 
DIGI 01, 4 m2, 2 x 2 m 52 100 Kč
DIGI 02, 9 m2, 3 x 3 m 85 780 Kč 
DIGI 03, 20 m2, 5 x 4 m 164 493 Kč
Soubory ke stažení
Speciální nabídka balíčků
STÁHNOUT
Pozvánka pro vystavovatele
STÁHNOUT

Výstavba expozic

Oborové členění

 • Oborové členění
  PDF359.51 KB

  Klíčovými tématy budou

  • Průmysl 4.0 a digitální továrna – digitalizace výroby
  • Cirkulární ekonomika – nakládání s materiálovými zdroji

   

  • DŮLNÍ, HUTNÍ, KERAMICKÁ A SKLÁŘSKÁ TECHNIKA
  • MATERIÁLY A KOMPONENTY PRO STROJÍRENSTVÍ
  • POHONY, HYDRAULIKA A PNEUMATIKA, CHLADICÍ TECHNIKA A KLIMATIZACE
  • ENERGETIKA A SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
  • ELEKTRONIKA, AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKA
  • VÝZKUM, VÝVOJ, TRANSFER TECHONOLOGIÍ, FINANČNÍ A JINÉ SLUŽBY
  • OBRÁBĚCÍ A TVÁŘECÍ STROJE, NÁŘADÍ
  • SLÉVÁRENSTVÍ
  • SVAŘOVÁNÍ
  • POVRCHOVÉ ÚPRAVY
  • PLASTY, PRYŽE, KOMPOZITY
  • CHEMIE PRO STROJÍRENSTVÍ
  • PRŮMYSL 4.0 A DIGITÁLNÍ TOVÁRNA (SMART FACTORY) – INTEGROVANÉ PROCESY A IT ŘEŠENÍ
  • DOPRAVA, MANIPULACE, PRŮMYSLOVÉ BALENÍ, SKLADOVÁNÍ A LOGISTIKA najdete v nomenklatuře veletrhu TRANSPORT A LOGISTIKA
  • EKOTECHNIKA najdete v nomenklatuře veletrhu ENVITECH

Organizační pokyny pro vystavovatele

Schvalování expozice

Vystavovatel nebo jím pověřený realizátor je z důvodu zajištění bezpečnosti pro návštěvníky a vystavovatele předložit projekt expozice ke schválení.

Rozsah dokumentace nutný ke schválení projektu:
 • Formulář žádosti o schválení expozice
 • Projekt expozice (rozměry a výškové kóty, axonometrie, popis konstrukce, kontakty - telefon, e-mail na projektanta a realizační firmu).
 • Název veletrhu, umístění expozice, název vystavující firmy
 • Statický posudek v případě vyžádání veletržní správou
 • Požární atesty na použité materiály
 1. Jednoduché přízemní typové expozice do 30m2 včetně a nepřesahující 3,5m výšky v jejich nejvyšším bodě, nepodléhají povinnosti předložení projektu expozice (formulář žádosti o schválení expozice se předkládá vždy)
 2. U ostatních typů expozic (atypická řešení, speciální konstrukce, zavěšené poutače, patrové expozice, skleněné prvky, plexisklo…) je vystavovatel povinen vyplnit žádost o schválení expozice a předložit ji včetně projektu expozice k posouzení. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.
 3. Pokud expozice přesahuje konstrukční výšku 5m (bez zavěšených konstrukcí) musí splňovat všechny náležitosti uvedené v bodu 2) a je nutné požádat o odsouhlasení její výšky i všechny sousedící vystavovatele. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.
 4. Patrové expozicese předkládají ke schválení vždy a musí splňovat zvláštní podmínky požární ochrany (viz Technicko-bezpečnostní předpisy společnosti Veletrhy Brno a.s.). Z tohoto důvodu již ve stadiu záměru nebo studie musí být předloženy dokumenty (např. PBŘ, certifikáty o nehořlavosti stavebních konstrukcí atd.) ke schválení požárnímu technikovi Veletrhy Brno, a. s., e-mail: bozp@bvv.cz, tel: +420 602 755 521.

Maximální konstrukční povolená výška expozic bez zavěšených konstrukcí je 5m (nevztahuje se na patrové expozice, které podléhají speciálnímu režimu schvalování a na exponáty). Výšky u zavěšených konstrukcí schvaluje výhradně veletržní správa. Zavěšené konstrukce (osvětlovací rampy) bez grafických poutačů nepodléhají schválení sousedních expozic a mohou být umístěny na hranici expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní správou (viz Technicko-bezpečnostní předpisy – přílohy Zavěšování v pavilonech č. 1 - 6).

U patrových expozic není nutné žádat sousedící vystavovatele o schválení výšky expozice.

Předložení projektu ke schválení je možné:
 • osobně (vždy pouze projektant) každý pracovní den v 9.00–14.30 hodin v kancelář č. 207 v pavilonu A3– schválení na místě
 • elektronicky při zaslání na adresu projekty@bvv.cz
 • poštou (k odeslání do 5 pracovních dnů)

Doba pro zaslání projektu ke schválení je závazně stanovena na 14 dní před začátkem montáže a vždy bude uvedena v Organizačních pokynech příslušné veletržní akce.

Dokumenty ke stažení

Služby pro vystavovatele

Mám
přihlašovací údaje

Vše vyřídíte pohodlně přes iKancelář.

IKANCELÁŘ.BVV.CZ

Nemám
přihlašovací údaje

Vše vyřídíte pohodlně on-line.

IESO.BVV.CZ

Reklama

Nabízíme Vám:

 • komplexní zajištění reklamních služeb na klíč
 • pronájem reklamních nosičů a ploch
 • reklamní a další promoterské aktivity

Ivan Zahradníček

Veletržní reklama

+420 541 152 216
izahradnicek@bvv.cz

Více informací v sekci Veletržní reklama

Navštívit

Ubytování

Nabízíme Vám:

 • zajištění vhodného ubytování dle Vašich požadavků
 • garantované rezervace ubytování
 • přehled o možnostech ubytování v Brně i mimo Brno
 • speciální ceny za ubytování ve vybraných hotelech a termínech
 • možnost platby na fakturu, kreditní kartou či v hotovosti
 • ceny ubytování včetně DPH a snídaně

Více informací v sekci Ubytování

Navštívit

Zápis do katalogu

V katalogu je uvedena každá firma, která je vystavovatelem nebo spoluvystavovatelem, na některém z veletrhů pořádaných společností Veletrhy Brno, a.s.