zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Organizační pokyny pro vystavovatele

Schvalování expozice

Vystavovatel nebo jím pověřený realizátor je z důvodu zajištění bezpečnosti pro návštěvníky a vystavovatele předložit projekt expozice ke schválení.

Rozsah dokumentace nutný ke schválení projektu:
 • Formulář žádosti o schválení expozice
 • Projekt expozice (rozměry a výškové kóty, axonometrie, popis konstrukce, kontakty - telefon, e-mail na projektanta a realizační firmu).
 • Název veletrhu, umístění expozice, název vystavující firmy
 • Statický posudek v případě vyžádání veletržní správou
 • Požární atesty na použité materiály
 1. Jednoduché přízemní typové expozice do 30m2 včetně a nepřesahující 3,5m výšky v jejich nejvyšším bodě, nepodléhají povinnosti předložení projektu expozice (formulář žádosti o schválení expozice se předkládá vždy)
 2. U ostatních typů expozic (atypická řešení, speciální konstrukce, zavěšené poutače, patrové expozice, skleněné prvky, plexisklo…) je vystavovatel povinen vyplnit žádost o schválení expozice a předložit ji včetně projektu expozice k posouzení. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.
 3. Pokud expozice přesahuje konstrukční výšku 5m (bez zavěšených konstrukcí) musí splňovat všechny náležitosti uvedené v bodu 2) a je nutné požádat o odsouhlasení její výšky i všechny sousedící vystavovatele. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.
 4. Patrové expozicese předkládají ke schválení vždy a musí splňovat zvláštní podmínky požární ochrany (viz Technicko-bezpečnostní předpisy společnosti Veletrhy Brno a.s.). Z tohoto důvodu již ve stadiu záměru nebo studie musí být předloženy dokumenty (např. PBŘ, certifikáty o nehořlavosti stavebních konstrukcí atd.) ke schválení požárnímu technikovi Veletrhy Brno, a. s., e-mail: bozp@bvv.cz, tel: +420 602 755 521.

Maximální konstrukční povolená výška expozic bez zavěšených konstrukcí je 5m (nevztahuje se na patrové expozice, které podléhají speciálnímu režimu schvalování a na exponáty). Výšky u zavěšených konstrukcí schvaluje výhradně veletržní správa. Zavěšené konstrukce (osvětlovací rampy) bez grafických poutačů nepodléhají schválení sousedních expozic a mohou být umístěny na hranici expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní správou (viz Technicko-bezpečnostní předpisy – přílohy Zavěšování v pavilonech č. 1 - 6).

U patrových expozic není nutné žádat sousedící vystavovatele o schválení výšky expozice.

Předložení projektu ke schválení je možné:
 • osobně (vždy pouze projektant) každý pracovní den v 9.00–14.30 hodin v kancelář č. 207 v pavilonu A3– schválení na místě
 • elektronicky při zaslání na adresu projekty@bvv.cz
 • poštou (k odeslání do 5 pracovních dnů)

Doba pro zaslání projektu ke schválení je závazně stanovena na 14 dní před začátkem montáže a vždy bude uvedena v Organizačních pokynech příslušné veletržní akce.

Dokumenty ke stažení

Přihláška k účasti

Řádný termín podání přihlášky se slevou je do 30. 9. 2023

On-line přihláška k účasti

Registrujte se on-line.

On-line přihláška

Přihláška k účasti

V případě vašeho zájmu o vystavování na veletrhu vám nabízíme ke stažení formuláře přihlášky k účasti na veletrhu ve formátu PDF.

Závazná přihláška k účasti

Cenové podmínky pro vystavovatele

Vystavovateli, který podá Závaznou přihlášku do 30. 9. 2023 a současně uhradí zálohovou fakturu v termínu její splatnosti, bude poskytnuta sleva ve výši 10 % z ceny za plochu.

Nájemné výstavní plochy
do 30. 9. 2023
po 30. 9. 2023

Krytá plocha 

do 50 m2 

51-500 m2

501-1 000 m2

1 001 m2 a více

 

2 250 Kč/m2

2 160 Kč/m2

2 070 Kč/m2

1 890 Kč/m2

 

2 500 Kč/m2

2 400 Kč/m2

2 300 Kč/m2

2 100 Kč/m2

Venkovní plocha

do 50 m2

51-500 m2

501 a více m2

 

    

1 440 Kč/m2

1 350 Kč/m2

1 260 Kč/m2

 

1 600 Kč/m2

1 500 Kč/m2

1 400 Kč/m2

Registrační poplatek
 

Vystavovatel / agentura    

6 000 Kč

Za každého spoluvystavovatele

4 000 Kč
Speciální nabídka balíčků - na veletrh jedním podpisem

Výstavní plocha, registrační poplatek, technický poplatek, výstavba expozice, vybavení dle soupisu a elektrické přívody – vše za jednu cenu!

Typ expozice
do 30. 9. 2023
po 30. 9. 2023

TYP A, 3 x 3 m    

41 400 Kč      44 660 Kč

TYP B, 3 x 3 m    

42 860 Kč      46 200 Kč
TYP C, 4 x 3 m    50 300 Kč      54 410 Kč
TYP D, 4 x 3 m    51 640 Kč      55 810 Kč
TYP E, 5 x 4 m    63 650 Kč      68 720 Kč

TYP F, 4 x 4 m   

66 020 Kč  

  71 340 Kč

TYP G, 4 x 4 m83 050 Kč 89 830 Kč
TYP H, 5 x 4 m91 570 Kč99 310 Kč
TYP I, 5 x 4 m 92 760 Kč100 560 Kč
TYP VP1, 3 x 3 m46 390 Kč49 320 Kč
TYP VP2, 6 x 3 m66 960 Kč71 660 Kč
TYP VP3, 6 x 3 m85 320 Kč91 530 Kč
Speciální nabídka balíčků
STÁHNOUT

Výstavba expozic

Oborové členění

 • oborove-cleneni-techagro-2024.pdf
  PDF196.43 KB
  1. Traktory
  2. Malá zemědělská mechanizace
  3. Stroje na obdělávání a zpracování půdy
  4. Secí stroje
  5. Sázecí stroje
  6. Stroje na hnojení
  7. Stroje a zařízení na ochranu rostlin
  8. Závlahové systémy
  9. Stroje pro sklizeň pícnin
  10. Stroje a zařízení pro sklizeň obilnin, olejnin a luskovin
  11. Stroje pro sklizeň okopanin
  12. Stroje a zařízení pro pěstování a sklizeň speciálních plodin
  13. Stroje a zařízení pro ovocnářství a zelinářství
  14. Stroje a zařízení pro pěstování a sklizeň vinné révy
  15. Stroje dopravní a manipulační
  16. Stroje a zařízení pro posklizňovou úpravu, zpracování, konzervaci a skladování úrody
  17. Komunální technika
  18. Stroje a zařízení na zpracování odpadů (neenergetické) v zemědělství
  19. Prvky a agregáty zemědělských strojů a traktorů
  20. Měřicí, diagnostická, laboratorní a automatizační technika
  21. Osivo, sadba a agrochemie
  22. Provozní prostředky a materiály
  23. Služby a vzdělávání pro zemědělství
  24. Šlechtitelská mechanizace
  25. Včelařství
  26. Různé

Služby pro vystavovatele

Mám
přihlašovací údaje

Vše vyřídíte pohodlně přes iKancelář.

iKancelář.bvv.cz

Nemám
přihlašovací údaje

Vše vyřídíte pohodlně on-line.

iESO.bvv.cz

Reklama

Nabízíme Vám:

 • komplexní zajištění reklamních služeb na klíč
 • pronájem reklamních nosičů a ploch
 • reklamní a další promoterské aktivity
Reklama na velkoplošné LED videostěně
ZOBRAZIT NABÍDKU

Ivan Zahradníček

Veletržní reklama

+420 541 152 216
izahradnicek@bvv.cz

Více informací v sekci Veletržní reklama

Navštívit

Ubytování

Nabízíme Vám:

 • zajištění vhodného ubytování dle Vašich požadavků
 • garantované rezervace ubytování
 • přehled o možnostech ubytování v Brně i mimo Brno
 • speciální ceny za ubytování ve vybraných hotelech a termínech
 • možnost platby na fakturu, kreditní kartou či v hotovosti
 • ceny ubytování včetně DPH a snídaně
Speciální nabídka ubytování
Zobrazit nabídku

Více informací v sekci Ubytování

Navštívit

Zápis do katalogu

V katalogu je uvedena každá firma, která je vystavovatelem nebo spoluvystavovatelem, na některém z veletrhů pořádaných společností Veletrhy Brno, a.s.

Ivana Kumrová

Manažerka katalogu

+420 541 152 834
ikumrova@bvv.cz

GRAND PRIX TECHAGRO

Více informací o soutěži GRAND PRIX TECHAGRO 2024

Navštívit