zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Profil akce

TECHAGRO patří mezi nejvýznamnější tuzemské zemědělské veletrhy a je prezentací trendů v zemědělství – digitálních technologií, precizního zemědělství, chytrého zemědělství nebo využití navigačních systémů. Akci navštěvují převážně odborníci z oblasti rostlinné výroby, lesnictví a dalších souvisejících oborů. Nejvíce návštěvníků přijíždí na brněnské výstaviště z České republiky, Slovenska a Rakouska. Významná část návštěvníků veletrhu TECHAGRO má rozhodovací pravomoci.

V roce 2024 se TECHAGRO bude konat společně s lesnickým a mysliveckým veletrhem SILVA REGINA a s veletrhem obnovitelných zdrojů energie v lesnictví a zemědělství BIOMASA. Novinkou aktuálního ročníku je projekt Chytrá farma, který je zaměřen na větší efektivnost a udržitelnost hospodaření, nové postupy a digitalizaci v zemědělství. Významnou součástí programu bude sdílení praxe farmářů.

BASIC INFO GERMAN
BASIC INFO POLISH
BASIC INFO FRENCH

Podtitul:

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky

Termín konání:

7. - 11.4.2024

Místo konání:

Výstaviště Brno

Pořadatel:

Veletrhy Brno

Katalog vystavovatelů:

Otevřít i-Katalog vystavovatelů a jejich produktů

 

Obory

  1. Traktory
  2. Malá zemědělská mechanizace
  3. Stroje na obdělávání a zpracování půdy
  4. Secí stroje
  5. Sázecí stroje
  6. Stroje na hnojení
  7. Stroje a zařízení na ochranu rostlin
  8. Závlahové systémy
  9. Stroje pro sklizeň pícnin
  10. Stroje a zařízení pro sklizeň obilnin, olejnin a luskovin
  11. Stroje pro sklizeň okopanin
  12. Stroje a zařízení pro pěstování a sklizeň speciálních plodin
  13. Stroje a zařízení pro ovocnářství a zelinářství
  14. Stroje a zařízení pro pěstování a sklizeň vinné révy
  15. Stroje dopravní a manipulační
  16. Stroje a zařízení pro posklizňovou úpravu, zpracování, konzervaci a skladování úrody
  17. Komunální technika
  18. Stroje a zařízení na zpracování odpadů (neenergetické) v zemědělství
  19. Prvky a agregáty zemědělských strojů a traktorů
  20. Měřicí, diagnostická, laboratorní a automatizační technika
  21. Osivo, sadba a agrochemie
  22. Provozní prostředky a materiály
  23. Služby a vzdělávání pro zemědělství
  24. Šlechtitelská mechanizace
  25. Včelařství
  26. Různé

  Předchozí ročníky

  2018
  Závěrečná zpráva

  Záštita

  Mediální partneři