zavřít
Současně se koná

Současně se koná

GRAND PRIX TECHAGRO 2024

Akciová společnost Veletrhy Brno vyhlašuje u příležitosti mezinárodních veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA, BIOMASA 2024 tradiční soutěž o nejlepší exponáty GRAND PRIX.

NEVÁHEJTE! BUĎTE ÚSPĚŠNĚJŠÍ!

Díky této soutěži může být Vaše účast na veletrhu mnohem úspěšnější. Umožní Vám odlišit se od konkurence a Vaše exponáty účinně prezentovat návštěvníkům i vystavovatelům. Konečné výsledky soutěže o ceny Grand Prix budou slavnostně vyhlášeny již první den konání veletrhů. Pro vystavovatele přihlášené do soutěže se tak násobí efekt účasti na veletrhu, zejména v oblasti vyšší propagace mezi návštěvnickou veřejností i médii.

Vítězné firmy využívají prestižní ocenění dlouhodobě jako nástroj pro podporu prodeje a propagace výrobku. Ocenění představuje výrazný obchodní argument pro marketingovou a obchodní prezentaci firmy.

Mediálními partnery soutěže Grand Prix 2024 jsou vydavatelství odborných zemědělských časopisů Profi Press, s.r.o. a odborných lesnických a mysliveckých časopisů, vydavatelství Lesnická práce, s.r.o., (Mediální partnerství) konkrétně dle jednotlivých kategorií:

GRAND PRIX TECHAGRO: Zemědělec, Mechanizace zemědělství, Úroda, Farmář, Náš chov
GRAND PRIX SILVA REGINA: Lesnická práce, Svět myslivosti
GRAND PRIX BIOMASA: Energie 21

Novinka! Soutěž o dvě unikátní ceny!

SOIL WATER RETENTION FRIENDLY – za příznivé působení stroje nebo technologie na půdní vlastnosti vedoucí ke zlepšení retenční funkce půdy.

SMART FARMING - exponátům, které využívají moderní technologie pro zvýšení kvality a množství zemědělské produkce. Exponáty by měly mít vysoký podíl automatizace a robotizace, využívat nezávislých informačních a komunikačních technologií nebo vytvářet prvky spolupracujících systémů.

Soutěž je určena pro exponáty, které jsou vystaveny na veletrzích TECHAGRO, SILVA REGINA, BIOMASA 2024.

Komise pod vedením doc. Ing. Jiřího Maška, Ph.D. bude složená z předních odborníků v jednotlivých oborech, zastoupených na veletrhu.  Vítězné exponáty komise vyhlásí v každé kategorii, která bude reprezentativně zastoupená. K ocenění může vybrat až 10 exponátů nebo řešení. Přihlášené exponáty bude komise hodnotit také ve dvou vyhlášených oblastech moderního zemědělství.

BENEFITY PRO ÚČASTNÍKY SOUTĚŽE

Hlavním benefitem je mediální pokrytí v komunikačních kanálech mediálního partnera a organizátora soutěže. Navíc přihlášené exponáty bude vidět i díky dalším benefitům již na veletrhu.

Pro přihlášené exponáty

  • viditelné označení všech přihlášených exponátů přímo v expozici

Pro vítězné exponáty

  • ocenění obdrží trofej a diplom, mediální publicitu již v průběhu veletrhu

Postaráme se o Vaši prezentaci

  • v odborných médiích mediálních partnerů veletrhu
  • v tiskových zprávách
  • na webových stránkách www.agroweb.cz
  • na webových stránkách a.s. Veletrhy Brno https://www.bvv.cz/techagro/
  • na sociálních sítích a.s. Veletrhy Brno

Časový harmonogram

Uzávěrka přihlášek:

28. 3. 2024

Hodnocení exponátů:

5. 4. 2024 v době od 13.00 hod. do 17.00 hod. na Vaší expozici

Náhradní termín po domluvě s pořadatelem: 6.4. 2024 v době od 9.00 hod. do 12.00 hod. na Vaší expozici.

Slavnostní vyhlášení výsledků:

7. 4. 2024 v 19.00 hod. na slavnostním večeru TECHAGRO

Dokumenty ke stažení

Přihláška a stanovy
Stáhnout
Mediální partnerství
Stáhnout
FAQ
Stáhnout

Kontakt

Jaroslav Bílek

Strategický marketing

+420 541 152 966
+420 602 584 376
jbilek@bvv.cz