zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Exponát:SensSilo
Výrobce:UTILCELL, s.r.o.
Vystavovatel:UTILCELL, s.r.o.
Kategorie:GP TECHAGRO
Umístění:P/068

Stručná charakteristika exponátu:

SensSilo představuje inovativní vážicí systém pro silové nádoby, kde každý snímač hmotnosti je měřen nezávisle a přináší přesné údaje o zatížení. Systém lze obohatit o širokou škálu doplňujících snímačů, které monitorují proměnlivé podmínky, jako jsou náklon sila, rychlost větru, a vlhkost či teplota, jak vně, tak uvnitř nádoby a technický stav jednotlivých snímačů hmotnosti. Tyto komplexní informace se poté efektivně přenášejí přes moderní NB-IOT bezdrátovou síť do bezpečného cloudového úložiště.
V cloudu dochází k sofistikované analýze dat, kde pokročilé algoritmy strojového učení nepřetržitě monitorují klíčové parametry sila. To umožňuje detailní sledování materiálových toků, odhalování nežádoucího lepení materiálů na stěnách a předcházení potenciálním problémům díky včasnému zásahu. Tato inteligentní řešení zajišťují nejen efektivnější a bezpečnější provoz sil, ale také optimalizují skladovací kapacity a snižují provozní náklady. SensSilo je tedy nejen technologickým pokrokem, ale také klíčem k udržitelnému a inovativnímu hospodaření se zásobami.

www.utilcell.com