Nurol Teknoloji

12. května 2023  /  9:37

Společnost Nurol Teknoloji se zaměřuje na oblast pokročilé technické balistiky. Firma se zaměřuje na výzkum a vývoj a dosáhla významného pokroku ve studiích vývoje výrobků, a to i vývojem a výrobou vysokoteplotních spékacích pecí potřebných pro výrobní infrastrukturu.