DELBAG: Přes 110 let zkušeností ve výrobě filtrů

12. dubna 2023  /  13:32

DELBAG je společnost s více než 110letou tradicí v oblasti výroby vzduchových filtrů a filtračních zařízení a je dceřinou společností německého nadnárodního koncernu HENGST Filtration.

DELBAG patří k předním technologickým průkopníkům v oblasti filtrace vzduchu, přičemž současný sortiment firmy pokrývá více než 20 000 typů filtrů pro standardní i průmyslové účely, ale také speciální filtry pro armádní i civilní využití. Díky mezinárodní působnosti se výrobky DELBAG s úspěchem využívají ve více než osmdesáti zemích po celém světě.

DELBAG má hlavní výrobní závod v Liberci (Česká republika), kde se specializuje na výzkum, vývoj, výrobu a finální prodej následujících výrobků:

  • speciální filtry pro individuální ochranu osob (nasazení v bojových vozidlech)
  • speciální filtry pro kolektivní ochranu osob (nasazení v krytech armádní i civilní obrany)
  • vzduchové filtrační vložky, HEPA filtry, kapsové filtry a filtrační rohože
  • vzduchové potrubní filtry, odprašovací kolektory, elektrostatické filtry a filtrační systémy sání vzduchu

DELBAG díky variabilitě svých produktů nabízí řešení na míru pro každý projekt. Naše filtry spolehlivě odfiltrují radioaktivní, chemické a biologické látky, dále i toxické výpary, jemný prach a také např. částice emulzní či olejové mlhy, které vznikají během výrobního procesu. Dále nabízíme řešení na záchyt bakterií, pylů, plísní nebo virů. Nedílnou součástí dodávek společnosti DELBAG jsou i odprašovací systémy využívané v potravinářském či stavebním průmyslu.

Mezi dominantní výrobky DELBAG patří v posledních letech zejména speciální filtry pro individuální i kolektivní ochranu osob (KF 150/200, KFM 200, KF 1000, FVZ MK 15/24 pro vozidla TATRA a mnoho dalších). Speciální filtry jsou nasazeny v armádních nebo civilních krytech, dále i v bojových či nebojových armádních vozidlech. Filtrace vzduchu navíc podporuje i ekonomické procesní řízení. Výrazně se snižují náklady na spotřebu elektřiny a s jistotou jsou v této oblasti splněny i zákonné požadavky. Společnost DELBAG pro vás vždy zajistí optimální řešení v oblasti filtrace vzduchu.

Filtrace atmosférického vzduchu pro podzemní kryty CO

Speciální filtry atmosférického vzduchu pro záchyt prachů, par a plynů od firmy DELBAG jsou vhodné pro čištění vzduchu v krytech CO, ale i pro použití v laboratořích genetického výzkumu, RA filtraci, biologickou filtraci, jako i analytické filtry pro měřící techniku apod.

Filtry zpravidla mají dvě funkční části. Znečištěný vzduch je veden nejdříve přes filtrační část, kde jsou zachycovány mechanické nečistoty a aerosoly. Účinností filtrační části jsou všechny filtry podle ČSN EN 1822-1 zařazeny do třídy filtrace U 15 (dříve podle ČSN 35 5005 do třídy filtrace X), odlučivost je 99,9995 %. Průchodem přes sorpční část je vzduch zbavován par a plynů. Sorbent, použitý ve filtrech, pohlcuje aromatické uhlovodíky (benzen, toluen, xylen, pyridín), estery a ketony (aceton, amylacetát, butylacetát), chlorované uhlovodíky (etylchlorid, chloroform, metylchlorid, trychloretylen), alkoholy (amylalkohol, butylalkohol, etyl-alkohol, metylalkohol, fenol). Úpravu filtrů k záchytu dalších škodlivin lze řešit individuálně.

KOLEKTIVNÍ FILTR KF 1000

Kolektivní filtr KF 1000 je vhodný pro použití do stacionárních objektů. Je možno jej použít samostatně nebo v sestavě dvou paralelně propojených filtrů a to jak v horizontální tak i ve vertikální poloze.

KOLEKTIVNÍ FILTR KF 150/200

Kolektivní filtr KF 150/200 je určen do stacionárních filtroventilačních zařízení pro čištění vzduchu od otravných, radioaktivních, biologických a bakteriologických látek ve formě par, plynů a od prachu, aerosolů. Nechrání před účinky oxidu uhelnatého. Používá se jako poslední stupeň filtrace vzduchu.

PRACHOVÝ FILTR PF 300 a PF 500

Prachový filtr PF 300 a PF 500 je určen do stacionárních filtroventilačních zařizení pro čištění vzduchu, který obsahuje mechanické znečistěniny a prach. Používá se jako první stupeň filtrace vzduchu.

REGENERAČNÍ PATRONA RP 100

Regenerační patrona RP 100 po naplnění vhodným sorbentem je určena do stacionárních filtroventilačních zařízení pro čištění vzduchu od CO. Používá se v systémech CBRN jako poslední prvek v sérii filtrů.