Úspěšná premiéra nové koncepce URBIS The Smart Cities Meetup

6. června 2024  /  17:14

Veletrh URBIS The Smart Cities Meetup uspořádaný podle nové koncepce se konal na brněnském výstavišti od 4. do 6. června 2024. Jeho cílem bylo zprostředkovat zástupcům samospráv informace o možnostech zavádění inovací a dalších aktérech inovačního ekosystému i příklady dobré praxe.

URBIS podpořily Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo dopravy ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Jihomoravský kraj, statutární město Brno a desítky dalších profesních sdružení a institucí. Veletrh se uskutečnil v pavilonu A1, na přilehlé volné ploše, v Rotundě a několika dalších sálech. Mezi hosty veletrhu byli mimo jiné ministr životního prostředí ČR Petr Hladík a ministr dopravy ČR Martin Kupka.

Je skvělé vidět, jak se jednotlivé subjekty propojují a společně hledají cesty, jak zlepšit život ve městech a obcích. Věřím, že tato setkání přinesou konkrétní výsledky a pomohou implementovat inovativní řešení do praxe,“ uvedl Jan Kubata, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno.

Hojně navštívená konferenční část

Program konferenční části probíhal současně v Rotundě a ve dvou auditoriích v pavilonu A1. Hlavními tématy konference byly efektivní veřejná správa, energie a klima a mobilita budoucnosti. „URBIS spojuje řadu témat, která jsou dnes hodně diskutovaná, jsou to nejen energetická řešení nebo moderní energetika, ale důležité je také spojení se sociálním rozměrem, komunitou, elektromobilitou atd. To je směr, který bude v budoucnu čím dál více podporovaný. I společnost ESCO cílí na to, aby naše spektrum bylo široké. Vše to zapadá do nějakého rámce, který se pak projeví nejen v rozměru životního prostředí, ale i v ekonomickém a potažmo sociálním. Koncept veletrhu URBIS je dle mého postaven správně,“ řekl Martin Machek, specialista Business Development z ČEZ ESCO.

K návštěvníkům promluvilo přes 100 řečníků z České republiky, Rakouska, Finska, Německa, Portugalska, Norska a Slovenska. První den se věnoval všem třem tématům, druhý den převažovala témata zaměřená na energetiku, třetí den byla nejfrekventovanější dopravní témata. V rámci konferenčního programu byl představen také program Contact Ukraine a vznikající BVV Living Lab na brněnském výstavišti. Jednotlivé programové části se setkaly s aktivním zájmem návštěvníků.

Vystavovatelé pozitivně hodnotili množství kontaktů

Ve výstavní části URBIS se představilo přes 80 firem. „Za Škoda X považujeme veletrh URBIS za velice přínosný, uzavřeli jsme zde několik nových partnerství a získali neocenitelný feedback na naše produkty a služby, který nám pomůže být ještě vice relevantní pro zde přítomnou skupinu zákazníků,“ zhodnotil veletrh Robin Švaříček, Head of Rollout Team ze Škoda X. Mezi vystavovateli bylo také město Brno a městské společnosti (Brněnské vodárny a kanalizace, Dopravní podnik města Brna, Technické sítě Brno, SAKO Brno, Brněnské komunikace a Teplárny Brno), které představily ekosystém ulehčující život občanům Brna. Městské firmy díky spravované infrastruktuře mohou snadněji propojit městské části a instalovat smart prvky ve městě Brně. „Jsme veletržním městem s velkým přesahem. Proto je zcela zřejmé, že URBIS patří právě do Brna. A právě tento veletrh umožňuje potkávání a sdílení, protože bez vzájemné spolupráce by nefungovalo nic,“ uvedla Markéta Vaňková, primátorka města Brna.

Na výstavišti se také prezentovalo více než 50 startupů, které představily například projekty založené na umělé inteligenci, inovativní koncepty pro mobilitu, carsharing a energetiku. Tyto začínající firmy zde navázaly množství kontaktů. „Velkým přínosem veletrhu je to, že je zde hodně mladých progresivních lidí a firem. Všichni mají velký tah na bránu a chtějí věci měnit. Vidíte tady to nadšení. Koncept URBISu jako Smart Cities Meetup je hodně zajímavý. Vystavovatelé nabízí inspirativní technologie, které reálně mohou opravdu pomáhat. Letošní ročník se opravdu povedl a už teď jsme si zajistili místo na příští rok,“ sdělil Dominik Šulák, vedoucí projektů z firmy WASTEDIGITAL.

Ministerstvo průmyslu a obchodu na veletrhu URBIS prezentovalo dva významné projekty, Národní konzultační místo a Contact Ukraine. Národní konzultační místo bylo prakticky nepřetržitě obsazeno zástupci samospráv i firem, kteří zde konzultovali možnosti realizace a financování svých projektů se státními agenturami. Projektu Contact Ukraine využily především subjekty, které se chtějí podílet na obnově Ukrajiny.

Na výstavišti vznikl BVV Living Lab

Jako první z chytrých projektů BVV Living Lab na brněnském výstavišti bylo oficiálně v úterý 4. června otevřeno outdoorové edukativní centrum ARCHIMEDES®, které celoročně poskytne návštěvníkům praktické ukázky a inspiraci nejen v oblasti smart cities. Tento multifunkční prostor bude prezentovat nejnovější technologické prvky přispívající k chytrému a udržitelnému životu ve městě. Mimo to bude centrum sloužit jako místo pro různé semináře, workshopy či aktivity. Díky BVV Living Lab bude brněnské výstaviště místem testování inovativních technologií a k projektu ARCHIMEDES se postupně připojí další inovativní záměry.