zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Exponát:Terrier
Výrobce:P & L, spol. s  r. o.
Vystavovatel:P & L, spol. s  r. o.
Kategorie:GP TECHAGRO
Umístění:P/001

Stručná charakteristika exponátu:

Aplikátor Terrier je zařízení pro podpovrchovou aplikaci návnad pro hraboše polního. Stroj vytváří podpovrchovou kontinuální noru (10–14 cm hluboko) do které aplikuje návnadu. Tím je tato látka nedostupná necílové skupině živočichů a tito jsou tedy chráněni. Aplikace se provádí především do ohnisek výskytu, dále u polních cest, remízek, příkopů a tam, kde se tlak hrabošů dá očekávat. Pracovní záběr stroje Terrier je od jednoho řádku do čtyřech s šířkou rámu 1,5–6 metrů.

www.pal.cz