zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Exponát:Sada molekulárních SNP markerů asociovaných s agronomickými znaky a kvalitativními znaky semen u polního a dřeňového hrachu
Výrobce:Agritec Plant Research s.r.o.
Vystavovatel:Agritec Plant Research s.r.o.
Kategorie:GP BIOMASA
Umístění:G1/009

Stručná charakteristika exponátu:

Užitný vzor poskytuje nové šlechtitelské metody a podporuje průmysl založený na biotechnologiích.
Šlechtění luskovin může být přínosem pro udržitelnost tím, že zlepší genetickou rozmanitost plodin, rychleji zareaguje na změnu klimatu plně v souladu s novými právními předpisy EU a zároveň vytvoří nové odrůdy, odolnější a tolerantnější vůči škůdcům a chorobám. Šlechtění zajišťuje nižší emise skleníkových plynů tím, že pomáhá předcházet negativním změnám ve využívání půdy.

www.agritec.cz