zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Exponát:Robotická plečka Newman
Výrobce:ULLMANNA s. r. o.
Vystavovatel:Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
Kategorie:GP TECHAGRO
Speciální kategorie:Smart Farming
Umístění:F/023

Stručná charakteristika exponátu:

Přihlášeným exponátem je robotická plečka určená ke kultivaci porostů široké škály plodin s využitím  umělé inteligence pro zvyšování kvality práce a rozšiřování počtu druhů rostlin při jejichž pěstování lze zařízení úspěšně využívat. Zařízení je mechanickou alternativou k herbicidní ochraně porostů před nežádoucími pleveli a zároveň umožňuje povrchové kypření půdy v řádku. Zařízení je  vyžíváno v ekologickém zemědělství i v konvenčním způsobu hospodaření, v případech, kdy pěstitel nechce nebo nemůže použít chemickou ochranu. Plečka je koncipována jako polonesený přípojný stroj, který lze integrovat se standardním traktorem, nosičem nářadí i polním robotem odpovídající kategorie.