zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Exponát:EnviThan - zařízení na úpravu bioplynu na biometan
Výrobce:EnviTec Anlagenbau GmbH & Co. KG
Vystavovatel:EnviTec Service s.r.o.
Kategorie:GP BIOMASA
Umístění:Z/052

Stručná charakteristika exponátu:

Společnost EnviTec Biogas AG již od roku 20211 vyvýjí  a dodává na trh vlastní zařízení na úpravu bioplynu na biometan pod názvem EnviThan. Upravený plyn je možno vtláčet do plynárenské rozvodné sítě a nahradit tak zemní plyn, případně lze v dalším kroku pokračovat v další úpravě a dosáhnout produkce bioLNG, které nachází uplatnění v automobilové dopravě.

www.envitec-biogas.cz