zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Exponát:Elektrický vyvážecí stroj
Výrobce:Česká zemědělská univerzita v Praze
Vystavovatel:Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
Kategorie:GP SILVA REGINA
Speciální kategorie:Smart Farming
Umístění:Z/069

Stručná charakteristika exponátu:

Elektrický vyvážecí stroj je samopojízdný ručně vedený prostředek pro vyklizování a vyvážení sortimentů menších rozměrů. Díky svým rozměrům, měrnému tlaku na půdu a bezemisnímu provozu přispívá k přírodě šetrnému hospodaření v lesích i k vyšší hygieně pracovního procesu.

www.czu.cz