zavřít
Současně se koná

Současně se koná

7 důležitých přednášek ukáže precizní praxe, díky kterým začnete hospodařit efektivněji již v roce 2024. Techagro představuje Chytrou farmu

29. února 2024  /  15:21

Součástí tradičního veletrhu Techagro se v letošním roce vůbec poprvé stane nový projekt Chytrá farma. V rámci něj se na jednom místě sejdou zajímaví farmáři a instituce, kteří mají dlouholeté zkušenosti se zaváděním Precizního zemědělství do praxe. Ti nasdílejí své zkušenosti z praxe během diskuzí k jednotlivým tématům, nebo budou k dispozici na stanovištích. Cílem je, aby si farmáři, kteří Chytrou farmu navštíví, odnesli konkrétní praktické informace, které je posunou v efektivnosti a udržitelnosti.

Techagro jako ideální platforma pro výměnu napříč zemědělstvím

Tradiční výstavnictví prošlo v posledním desetiletí obrovskými změnami. Doba a spotřebitelské chování se proměňují a tomu se musí přizpůsobit i veletrhy. Ne jinak je tomu u Techagra. A právě proto jsme přišli s projektem Chytrá farma, protože věříme, že značka Techagro je ideální platformou pro sdílení největších novinek a zajímavostí z praxe napříč celým zemědělským sektorem. Vzhledem k tlaku, který je na zemědělce vytvářen v rámci udržitelnosti, efektivnosti a také legislativy, jsme přesvědčeni, že tento projekt může pomoci farmářům nasdílet praktické zkušenosti a podpořit výměnu informací mezi zemědělskou komunitou a ministerstvem tak, aby se legislativa více potkávala s realitou českých polí,” říká Lukáš Helan, obchodní ředitel společnosti Veletrhy Brno.

Správná práce s daty je dnes jednou z největších výzev. Proto si budete moci poslechnout farmáře, kteří s využíváním dat mají letité zkušenosti.

Zajímaví hosté i témata, jedná se o účasti ministra zemědělství

V rámci Techagra bude v apendixu pavilonu F vymezený prostor pro Chytrou farmu, kde každý den proběhnou na Chytré stagi 1-2 odborné bloky k tématům precizního zemědělství. Během nich se představí spousta zajímavých hostů z praxe, jako například Jindřich Šmöger (SIUZ), Ing. Jakub Elbl Ph.D. (JTZE), Ondřej Hnilička, DiS. (EUROFARMS AGRO-B s.r.o. - JTZE), Ing. Josef Čejka (ZD Dolní Újezd a.s), Ing. Marcel Herout, Ph.D. (Zemědělské obchodní družstvo Olešník, ADVENTA s.r.o.), a další, které doplní zástupci akademické obce jako doc. Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D. (MENDELU), doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. (Centrum precizního zemědělství – ČZU) a spousta dalších.

Přislíbena je také účast zástupců Oddělení půdy z Ministerstva zemědělství, kteří pracovali na protierozní vyhlášce a v jednání je i krátká návštěva ministra zemědělství.

Kolem Chytré stage se bude soustředit vše zajímavé k tématu precizního zemědělství. Některá stanoviště využijí přímo i speakeři z jednotlivých tematických bloků, takže se jich zájemci budou moci osobně zeptat na jejich zkušenosti – třeba členů skupiny JTZE nebo SIUZ. Aktuální informace jsou k dispozici na www.techagro.cz.