Popis prostoru

Výstavní hala ocelobetonové konstrukce z menší části prosklená, vnějších rozměrů 75 x 26 metrů. Výška otevřeného prostoru nad přízemím je 9,5 m, pod galerií 3,5 m, nad galerií 4,7 m. Galerie je podepřena opěrnými sloupy ve vzdálenosti cca 3 m od stěn. Halu je možno v zimním období kvalitně vytápět.

Půdorys pavilonu H

Informační listy pavilonu ke stažení

H - přízemí
Stáhnout
H - galerie
stáhnout

Kontakt

Jan Klimeš

Vedoucí manažer projektu
Projektový tým
meziveletržních pronájmů

+420 606 738 205
jklimes@bvv.cz

Alena Dudová

Sales manager
Pronájmy hal a sálů

+420 541 152 714
+420 602 442 829
adudova@bvv.cz

Lenka Pavelková

Sales manager
Pronájmy hal a sálů

+420 541 152 548
+420 724 955 622
lpavelkova@bvv.cz

Ondřej Řeháček

Key account manager
Pronájmy hal

+420 541 152 218
+420 725 820 899
orehacek@bvv.cz

Sabina Trágeová

Sales manager
Pronájmy hal a sálů

+420 541 152 534
strageova@bvv.cz

Vendula Nahálková

Sales manager
Dlouhodobé pronájmy prostor
a kanceláří

+420 725 867 554
vnahalkova@bvv.cz