Nahlédněte do historie výroby kontaktních čoček

10. března 2024  /  9:39

Odkaz, který profesor Otto Wichterle zanechal ve světové kontaktologii, je stále živý. Na veletrhu OPTA ho připomíná výstavka unikátních exponátů, mezi kterými nechybí ani legendární čočkostroj.

Profesor Otto Wichterle je autorem patentů na dvě ze tří výrobních technologií, které se stále celosvětově používají. Zároveň z jeho dílny pochází standardní materiál pro hydrogelové kontaktní čočky, na který všichni nějakým způsobem navazují, i když jde o stále další a další modifikace s lepšími vlastnostmi,“ objasňuje Jiří Michálek, žák a spolupracovník profesora Otty Wichterleho, který na veletrhu OPTA připomíná jeho odkaz. Jiří Michálek působí na Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR a Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Praha. Pro veletrh OPTA připravil výstavku „Ukázky z historie výroby hydrogelových kontaktních čoček“ a zároveň dvakrát přednášel o přínosu tohoto velikána pro světovou kontaktologii. „S panem profesorem Wichterlem jsem pracoval posledních 15 let jeho života v jedné laboratoři u jednoho laboratorního stolu. Jsou to mé osobní vzpomínky i mé vlastní exponáty,“ popisuje autor výstavky.

Loňský rok byl spojen hned se třemi výročími pana profesora Wichterleho. Uběhlo 110 let od jeho narození, 25 let od jeho úmrtí a 60 let od přihlášky vynálezu na soustružení (lathe cutting) měkkých kontaktních čoček z tvrdého vysušeného xerogelového bloku. A právě takové bločky jsou vystaveny ve vitríně. V části výstavky věnované výrobním technologiím nechybí ani dnes nejběžnější technologie lití do uzavřené formy (cast molding). Jednorázové polypropylenové formy pro odlévání kontaktních čoček se vztahují zase k rotačnímu odlévání (spin casting), tedy technologii pana profesora Wichterleho, která se dnes už příliš nevyužívá. Zato jím patentované soustružení se stále používá pro individuální výrobu.

Na výstavce jsou k vidění také historická transportní nebo pacientská pouzdra na kontaktní čočky. Unikátním exponátem je otevřený velký sešit s ručně psanými poznámkami profesora Wichterleho. „Jde o výpočetní program, který ve svých 75 letech vytvořil. Program modeluje chování čočky na oku už od počátečního kovového tvárníku, který je tu také vystaven, přes formičku, která se z něj nalisuje, až po kontaktní čočku,“ popisuje Jiří Michálek.

Ale největší pozornost samozřejmě přitahuje legendární čočkostroj. „Jde o třetí generaci čočkostroje. Ten úplně první byl daleko menší, postavený jenom ze stavebnice Merkur a poháněný dynamem z jízdního kola. Tento vystavený je poháněn motorkem z gramofonu, je větší a pokročilejší,“ vysvětluje Jiří Michálek. Zatímco původního čočkostroje podle něj existuje mnoho replik, v pavilonu V vystavený čočkostroj je originál ze začátku 60. let. Jiří Michálek jej na výstavku zapůjčil z expozice kontaktních čoček v Národním technickém muzeu v Praze, které tento svůj přístroj před několika lety věnoval.