Brzdit rozvoj krátkozrakosti se vyplatí

10. března 2024  /  9:51

S korekčními čočkami zpomalujícími progresi dětské myopie jsou po roce používání výborné zkušenosti. Na veletrhu OPTA o nich přednášel Ivan Vymyslický, optometrista a spolupracovník společnosti Rodenstock ČR.

Počet lidí s myopií celosvětově stoupá vlivem stále intenzivnějšího využívání mobilů, tabletů a počítačů. Ale ještě horší zprávou je, že narůstá i počet dioptrií, který se stále častěji přibližuje k rizikovým hodnotám -5 a -6 D. Jak na veletrhu OPTA informoval Ivan Vymyslický, podle Světové zdravotnické organizace počet krátkozrakých roste relativně lineárně, ale protože jich rychle přibývá mezi dětmi, počet dioptrií už roste hyperbolicky. Přitom zhoršování myopie v dětství a dospívání je významným rizikem pro rozvoj různých závažných onemocnění v dospělosti. Jde například o zelený zákal, šedý zákal, nemoci sítnice nebo věkem podmíněnou makulární degeneraci. Pravděpodobnost vzniku nemocí roste s každou další dioptrií, a to oproti člověku bez refrakční vady až 160násobně. Proto je třeba tento vývoj maximálně zbrzdit, což umožňují například korekční čočky zpomalující progresi školní krátkozrakosti.

Ivan Vymyslický ve své praxi už 3 roky sleduje přes 200 dětských myopů, kteří nyní používají nové speciální brýlové čočky od dvou výrobců. Výsledky označil za překvapující a velmi dobré. Jeho zkušenosti ukazují, že tyto speciální produkty výrazně zpomalují růst očí, a tím i progresi myopie. Zároveň tak snižují riziko závažných očních nemocí, které jsou s myopií spojené a ohrožují pacienty starší 50 let. „Děti kontrolujeme každých 6 měsíců a oči jim rostou tak, jak je to přirozené, ale nerostou nad fyziologicky očekávanou hodnotu,“ uvedl Ivan Vymyslický ve své veletržní přednášce o zkušenostech s korekcí dětské myopie čočkou Rodenstock MyCon. Zároveň zdůraznil, že léčba je multifaktoriální a vyžaduje spolupráci s rodiči. Dítě jednak nosí správné brýle, správně vycentrované a se správnými dioptriemi. Ale neméně důležité je změnit jeho návyky a hygienu práce do blízka tak, aby na mobilu trávilo méně času a drželo ho dál od očí.

Korekční čočka brzdící rozvoj myopie má speciální konstrukci: centrální část se standardní dioptrií dítěte do dálky a periferní část upravenou tak, aby se snížil tlak na růst oka. Tato speciální korekce je oproti běžné o něco dražší, ale pokud dobře zafunguje, stačí čočku měnit jednou za dva nebo tři roky. „Jsou i další možnosti zpomalení růstu oka – speciální kontaktní čočky, chemická cesta v podobě atropinu, tvrdé kontaktní čočky. Ale tato možnost je nejkomfortnější a u rodičů jednoznačně nejoblíbenější. Je neinvazivní a není tam žádné zdravotní riziko. Je to jen finančně náročnější na pořízení korekční pomůcky, ale to se časem výrazně vrátí nejen rodičům, ale hlavně státu,“ zdůraznil Ivan Vymyslický. Přestože zdravotní pojišťovny na tyto čočky zvlášť nepřispívají, léčba budoucích chorob pro ně bude daleko nákladnější.