Přihláška k účasti

Řádný termín podání přihlášky a zvýhodněhá cena do 30. 9. 2023

On-line přihláška k účasti

V případě vašeho zájmu o účast na festivalu vám nabízíme on-line registraci.

On-line přihláška

Přihláška k účasti

V případě vašeho zájmu o účast na festivalu vám nabízíme ke stažení formulář přihlášky k účasti ve formátu PDF.

Závazná přihláška k účasti

Cenové podmínky pro vystavovatele

Nájemné výstavní plochy
do 30. 9. 2023
po 30. 9. 2023

Krytá plocha – stánky

do 20 m21 580 Kč/m21 760 Kč/m2
21–50 m21 490 Kč/m21 650 Kč/m2
51–150 m21 390 Kč/m21 540 Kč/m2
151 m2 a více990 Kč/m21 100 Kč/m2
Nad 200 m2 dalších 50 m2 za zvýhodněnou cenu 100 Kč/m2

Volná plocha

850 Kč/m2950 Kč/m2
Registrační poplatek
 

Vystavovatel

4 500 Kč

Za každého spoluvystavovatele

3 500 Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Staňte se součástí nově připravované SKI365 arény

PODÍVEJTE SE

Vytvořte s námi největší fitness zónu na jižní Moravě

Chci být u toho
Speciální nabídka balíčků - na veletrh jedním podpisem

Výstavní plocha, registrační poplatek, technický poplatek, výstavba expozice, vybavení dle soupisu a elektrické přívody – vše za jednu cenu!

Typ expozice
do 30. 9. 2023
po 30. 9. 2023

TYP A (řada)

2 795 Kč/m23 150 Kč/m2

TYP B (roh)  

2 795 Kč/m23 150 Kč/m2
Speciální nabídka balíčků
STÁHNOUT
Pozvánka pro vystavovatele
STÁHNOUT

Výstavba expozic

Oborové členění

 • Oborové členění Life!
  PDF271.03 KB
  1. Jízdní kola a elektrokola, vybavení a potřeby pro cyklistiku
  2. Vybavení a potřeby pro turistiku a horolezectví
  3. Vybavení a potřeby pro fitness a rehabilitaci
  4. Vybavení a potřeby pro raketové, míčové a halové sporty
  5. Vybavení a potřeby pro street sport
  6. Vybavení a potřeby pro zimní sporty
  7. Vybavení a potřeby pro vodní sporty
  8. Vybavení a potřeby pro jiné sporty
  9. Oblečení, obuv a doplňky pro sport a volný čas
  10. Vybavení sportovních obchodů a zařízení
  11. Média, kluby, svazy, služby
  12. Vybavení a potřeby pro běh

Organizační pokyny pro vystavovatele

Dokumenty ke stažení
Schvalování expozice

Vystavovatel nebo jím pověřený realizátor je z důvodu zajištění bezpečnosti pro návštěvníky a vystavovatele předložit projekt expozice ke schválení.

Rozsah dokumentace nutný ke schválení projektu:
 • Formulář žádosti o schválení expozice
 • Projekt expozice (rozměry a výškové kóty, axonometrie, popis konstrukce, kontakty - telefon, e-mail na projektanta a realizační firmu).
 • Název veletrhu, umístění expozice, název vystavující firmy
 • Statický posudek v případě vyžádání veletržní správou
 • Požární atesty na použité materiály
 1. Jednoduché přízemní typové expozice do 30m2 včetně a nepřesahující 3,5m výšky v jejich nejvyšším bodě, nepodléhají povinnosti předložení projektu expozice (formulář žádosti o schválení expozice se předkládá vždy)
 2. U ostatních typů expozic (atypická řešení, speciální konstrukce, zavěšené poutače, patrové expozice, skleněné prvky, plexisklo…) je vystavovatel povinen vyplnit žádost o schválení expozice a předložit ji včetně projektu expozice k posouzení. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.
 3. Pokud expozice přesahuje konstrukční výšku 5m (bez zavěšených konstrukcí) musí splňovat všechny náležitosti uvedené v bodu 2) a je nutné požádat o odsouhlasení její výšky i všechny sousedící vystavovatele. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.
 4. Patrové expozicese předkládají ke schválení vždy a musí splňovat zvláštní podmínky požární ochrany (viz Technicko-bezpečnostní předpisy společnosti Veletrhy Brno a.s.). Z tohoto důvodu již ve stadiu záměru nebo studie musí být předloženy dokumenty (např. PBŘ, certifikáty o nehořlavosti stavebních konstrukcí atd.) ke schválení požárnímu technikovi Veletrhy Brno, a. s., e-mail: bozp@bvv.cz, tel: +420 602 755 521.

Maximální konstrukční povolená výška expozic bez zavěšených konstrukcí je 5m (nevztahuje se na patrové expozice, které podléhají speciálnímu režimu schvalování a na exponáty). Výšky u zavěšených konstrukcí schvaluje výhradně veletržní správa. Zavěšené konstrukce (osvětlovací rampy) bez grafických poutačů nepodléhají schválení sousedních expozic a mohou být umístěny na hranici expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní správou (viz Technicko-bezpečnostní předpisy – přílohy Zavěšování v pavilonech č. 1–6).

U patrových expozic není nutné žádat sousedící vystavovatele o schválení výšky expozice.

Předložení projektu ke schválení je možné:
 • osobně (vždy pouze projektant) každý pracovní den v 9.00–14.30 hodin v kancelář č. 207 v pavilonu A3– schválení na místě
 • elektronicky při zaslání na adresu projekty@bvv.cz
 • poštou (k odeslání do 5 pracovních dnů)

Doba pro zaslání projektu ke schválení je závazně stanovena na 14 dní před začátkem montáže a vždy bude uvedena v Organizačních pokynech příslušné veletržní akce.

Služby pro vystavovatele

Mám
přihlašovací údaje

Vše vyřídíte pohodlně přes iKancelář.

IKANCELÁŘ.BVV.CZ

Nemám
přihlašovací údaje

Vše vyřídíte pohodlně on-line.

IESO.BVV.CZ

Reklama

Nabízíme Vám:

 • komplexní zajištění reklamních služeb na klíč
 • pronájem reklamních nosičů a ploch
 • reklamní a další promoterské aktivity
Speciální nabídka reklamy
Zobrazit nabídku

Ivan Zahradníček

Veletržní reklama

+420 541 152 216
izahradnicek@bvv.cz

Více informací v sekci Veletržní reklama

Navštívit

Ubytování

Nabízíme Vám:

 • zajištění vhodného ubytování dle Vašich požadavků
 • garantované rezervace ubytování
 • přehled o možnostech ubytování v Brně i mimo Brno
 • speciální ceny za ubytování ve vybraných hotelech a termínech
 • možnost platby na fakturu, kreditní kartou či v hotovosti
 • ceny ubytování včetně DPH a snídaně
Speciální nabídka ubytování
Zobrazit nabídku

Více informací v sekci Ubytování

Navštívit

Zápis do katalogu

V katalogu je uvedena každá firma, která je vystavovatelem nebo spoluvystavovatelem, na některém z veletrhů pořádaných společností Veletrhy Brno, a.s.

Ivana Kumrová

Manažerka katalogu

+420 541 152 834
ikumrova@bvv.cz