Application for Participation

Regular registration date until September, 30, 2024, entails a discount

On-line Application

Register on-line.

On-line Application

Application for Participation

For the participating in the fair, please download the application forms and participation details in PDF format.

Application for Participation

Price Terms for Exhibitors

Rental of exhibition area
up to 30. 9. 2024
after 30. 9. 2024

Exhibition stands

up to 20 sq m1 580 CZK/sq m1 760 CZK/sq m
21–50 sq m1 490 CZK/sq m1 650 CZK/sq m
51–150 sq m1 390 CZK/sq m1 540 CZK/sq m
151 sq m and more990 CZK/sq m1 100 CZK/sq m

Nad 200 m2 dalších 50 m2 za zvýhodněnou cenu 100 Kč/m2

Open areas

850 CZK/sq m950 CZK/sq m
Registration fee
 

Exhibitor

4 500 CZK

Each co-exhibitor

3 500 CZK

All prices shown are without VAT.

A special package offer – participation at the fair with one signature!

Exhibition space, registration fee, stand construction and technical leads – all included in one price! Time discount does not apply to special package offer!

Stand Type
up to 30. 9. 2024
after 30. 9. 2024

TYPE A (row)

2 795 CZK/sq m3 150 CZK/sq m

TYPE B (corner)  

2 795 CZK/sq m3 150 CZK/sq m
Documents to download
All inclusive stand packages
DOWNLOAD

Stand Construction

Sectors

Instructions for Exhibitors

Schvalování expozice

Vystavovatel nebo jím pověřený realizátor je z důvodu zajištění bezpečnosti pro návštěvníky a vystavovatele předložit projekt expozice ke schválení.

Rozsah dokumentace nutný ke schválení projektu:
 • Formulář žádosti o schválení expozice
 • Projekt expozice (rozměry a výškové kóty, axonometrie, popis konstrukce, kontakty - telefon, e-mail na projektanta a realizační firmu).
 • Název veletrhu, umístění expozice, název vystavující firmy
 • Statický posudek v případě vyžádání veletržní správou
 • Požární atesty na použité materiály
 1. Jednoduché přízemní typové expozice do 30m2 včetně a nepřesahující 3,5m výšky v jejich nejvyšším bodě, nepodléhají povinnosti předložení projektu expozice (formulář žádosti o schválení expozice se předkládá vždy)
 2. U ostatních typů expozic (atypická řešení, speciální konstrukce, zavěšené poutače, patrové expozice, skleněné prvky, plexisklo…) je vystavovatel povinen vyplnit žádost o schválení expozice a předložit ji včetně projektu expozice k posouzení. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.
 3. Pokud expozice přesahuje konstrukční výšku 5m (bez zavěšených konstrukcí) musí splňovat všechny náležitosti uvedené v bodu 2) a je nutné požádat o odsouhlasení její výšky i všechny sousedící vystavovatele. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.
 4. Patrové expozicese předkládají ke schválení vždy a musí splňovat zvláštní podmínky požární ochrany (viz Technicko-bezpečnostní předpisy společnosti Veletrhy Brno a.s.). Z tohoto důvodu již ve stadiu záměru nebo studie musí být předloženy dokumenty (např. PBŘ, certifikáty o nehořlavosti stavebních konstrukcí atd.) ke schválení požárnímu technikovi Veletrhy Brno, a. s., e-mail: bozp@bvv.cz, tel: +420 602 755 521.

Maximální konstrukční povolená výška expozic bez zavěšených konstrukcí je 5m (nevztahuje se na patrové expozice, které podléhají speciálnímu režimu schvalování a na exponáty). Výšky u zavěšených konstrukcí schvaluje výhradně veletržní správa. Zavěšené konstrukce (osvětlovací rampy) bez grafických poutačů nepodléhají schválení sousedních expozic a mohou být umístěny na hranici expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní správou (viz Technicko-bezpečnostní předpisy – přílohy Zavěšování v pavilonech č. 1–6).

U patrových expozic není nutné žádat sousedící vystavovatele o schválení výšky expozice.

Předložení projektu ke schválení je možné:
 • osobně (vždy pouze projektant) každý pracovní den v 9.00–14.30 hodin v kancelář č. 207 v pavilonu A3– schválení na místě
 • elektronicky při zaslání na adresu projekty@bvv.cz
 • poštou (k odeslání do 5 pracovních dnů)

Doba pro zaslání projektu ke schválení je závazně stanovena na 14 dní před začátkem montáže a vždy bude uvedena v Organizačních pokynech příslušné veletržní akce.

Services for Exhibitors

I have
login details

Everything can be done conveniently via iOffice.

IOffice.BVV.CZ

I do not have
login details

You can do everything conveniently online.

IESO.BVV.CZ

On-site Advertising services

We offer:

 • all-in-one advertising services
 • rental advertising carriers and areas
 • promotional activities
On-site advertising services special offer
Show offer

Ivan Zahradníček

On-site Advertising Services

+420 541 152 216
izahradnicek@bvv.cz

Find out more information in the On-site Advertising Services section

Visit website

Accommodation

We offer:

 • arranging suitable accommodation according to your requirements
 • guaranteed accommodation reservations
 • an overview of accommodation options in Brno and outside Brno
 • special rates for accommodation in selected hotels and dates
 • possibility of payment by invoice, credit card or cash
 • accommodation prices including VAT and breakfast
Accommodation special offer 
Show offer

Find out more information in the Accommodation section

Visit Website

Catalogue Entry

The catalogue lists every company that is an exhibitor or co-exhibitor at one of the trade fairs organized by BVV Trade Fairs Brno, a.s.

Ivana Kumrová

Manager for the i-Catalogue

+420 541 152 834
ikumrova@bvv.cz