Konference Defence & Strategy o strategickém rozhodování

24. května 2023  /  12:48

V rámci veletrhu IDET se koná již osmý ročník konference International Conference Defence & Strategy. Po dvouleté přestávce, kdy se konference konala pouze online, se na výstavišti sešlo několik desítek odborníků, zástupců armády, vědců a akademiků, aby v rámci diskuzních panelů probrali vývoj možností rozhodování s využitím analytických nástrojů, ale i nové postupy NATO a EU v této oblasti.

Na toto téma hovořil v úvodní přednášce i generál Jörg Vollmer, bývalý velitele Velitelství spojeneckých sil NATO v Brunssumu. Že nejde jen o akademickou diskuzi, potvrzuje i výběr hlavních témat, jako je vliv stávajících a očekávaných ozbrojených konfliktů na technologický rozvoj armády a její schopnosti nebo reakce na vznikající disruptivní technologie.

O hlavním úkolu této konference nám řekl více doc. Ing. Josef PROCHÁZKA, Ph.D., ředitel Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií: „Chceme si zde vyměnit pohledy na metody a nástroje používané při rozhodování a demonstrovat související případové studie. Dále je tato akce důležitá, abychom my akademici měli přímou interakci uživateli těchto analytických výstupů, tedy decision makery, kteří zde naopak mohou definovat požadavky na to, jak bychom jim my mohli pomoci.“

Kromě toho má každé rozhodování svůj kontext, své prostředí, které se vyvíjí. Toho se právě týkalo vystoupení generála Jörg Vollmera, který na naší akci přednáší již podruhé. I zde je hodně důležitým prvkem konference celkový networking a možnost výměny zkušeností a názorů mezi analytiky, akademiky a vůbec lidmi z oboru“.