BDSV zastupuje zájmy německého bezpečnostního a obranného průmyslu

31. března 2023  /  13:36

BDSV zastupuje zájmy celého německého bezpečnostního a obranného průmyslu na národní i mezinárodní úrovni. Jejím cílem je zachovat konkurenceschopnost německého bezpečnostního a obranného průmyslu. BDSV sdružuje více než 100 členů, kterými jsou globálně působící společnosti a vysoce inovativní malé a střední podniky.

Více informací