Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR stojí u zrodu úspěchů řady firem

26. května 2023  /  10:14

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP) je zájmové sdružení právnických osob, které se zabývají výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem a marketingovými službami s vojenskou technikou a materiálem. Byla založena již v roce 1997 a po celou dobu své působnosti je stabilním a respektovaným partnerem vlády České republiky, ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva obrany, vnitra a zahraničních věcí.

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP) je zájmové sdružení právnických osob, které se zabývají výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem a marketingovými službami s vojenskou technikou a materiálem. Byla založena již v roce 1997 a po celou dobu své působnosti je stabilním a respektovaným partnerem vlády České republiky, ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva obrany, vnitra a zahraničních věcí.

AOBP prosazuje podnikatelské a obchodní zájmy svých členů v dialogu s Parlamentem ČR, ministerstvy a ostatními orgány státní správy, a tak nemůže chybět ani na letošním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET, kde odpovědně podporuje úsilí firem českého obranného a bezpečnostního průmyslu pronikat na zahraniční trhy. Je nezastupitelným článkem proexportní politiky České republiky.

„Momentálně sdružujeme 160 firem, a i Veletrhy Brno jsou jedním z našich členů,“ říká Daniel Svoboda, projektový manažer AOBP a pokračuje bližším popisem principů spolupráce nejen na půdě brněnského výstaviště v rámci veletrhu IDET. „Máme tady mimo jiné na starosti třeba koordinaci zahraničních delegací a spoustu dalších věcí, které se tady odehrávají, například druhý ročník Startup novation pavilon. První ročník jsme připravili na podzim v roce 2021 a byla to reakce na rozvoj nových trendů v obraně a bezpečnosti a na rozvoj řady firem, které jsou zajímavé, technologicky inovativní, zapojují nové technologie do obrany a bezpečnosti. Říkali jsme si, že by bylo fajn domluvit se s organizátorem, aby tyto firmy měly startupy. V roce 2021 se prezentovalo pět firem a letos jich je o jednu více.“ Vstup na půdu projektu Startup novation pavilon má několik podmínek: musí to být česká firma a musí být začínající, aby to byl prokazatelně startup.  AOBP bedlivě střeží, aby se do podporované zóny nedostala velká firma, která chce jen ušetřit. Veškeré podmínky musí prokazatelně naplnit deklarovanou přihláškou, kde dají najevo, jak mohou přispět obraně a bezpečnosti svými technologiemi.

Bilance prvního ročníku je velmi úspěšná. „Víme, že minimálně dva vystavovatelé se staly členy asociace, protože se jejich technologie uplatnily úspěšně na trhu. Jedná se o firmu SPECTRASOL, ta je mimochodem tady s námi také na stánku,"sděluje Daniel Svoboda a pokračuje v představování této mladé a úspěšné společnosti. „Zabývá se prokognitivním osvětlením, což je dost zajímavá věc, protože to na první pohled vůbec nesouvisí s obranou a bezpečností, ale využívá se v budovách, kde je policie nebo armáda atd., takže v obranných a bezpečnostních složkách své využití rozhodně má. A pak se jedná o firmu SPACEKNOW, která stále vystupuje jako startup. Je tady letos podruhé a zapojuje se i do zahraničních veletrhů. Byla s námi třeba minulý rok na veletrhu v Bangkoku a letos v únoru byla v Abú Dhabí a měla prokazatelně obrovský úspěch. Vystavovalo tam asi 1500 firem z celého světa a dostala ocenění za nejinovativnější firmu celého veletrhu, takže si myslím, že to je u firmy SPACENOW velký posun a velké ocenění jako nejenom pro Českou republiku a český obranný průmysl, ale pro ně konkrétně, protože byla oceněná."

Daniel Svoboda vnímá veletrhy z několika důvodů jako nezastupitelné. „Po dobu, co se veletrhy nemohly konat, tak se část přesunula do virtuálního prostředí, ale osobní kontakt je prostě nenahraditelný, protože můžete okamžitě reagovat, víte, zda si s těma lidmi nějak sednete či nesednete a něco vás napadne přímo při setkání a můžete se k tomu vracet. Nedílnou součástí je pak samozřejmě neformální část a hlavně, velká část produktů se prostě jako online ukázat, nejde. To prostě lze jen na veletrhu, kde přímo vystavujete konkrétní exponát, vyzkoušíte si ho, ať už je to zbraň, tank, nebo ať jsou to složitější systémy, kde je to mnohem těžší ukázat, jako jsou například některá sofistikovaná elektronická zařízení. Potřebujete si to v uvozovkách osahat a zákazník si může s vámi o tom prostě popovídat, jinak než tak jako trošku sterilně. Veletrhy, si myslím mají nezastupitelnou roli společně s dalšími akcemi typu průmyslových dnů B2B setkání. Ale tam samozřejmě už není třeba možnost toho vystavování, tam máte jenom nějaký powerpoint, obecně platí, že osobní setkávání je nenahraditelné,“ potvrzuje projektový manažer AOBP.

„Myslím si, že i v dnešní době, kdy je válka na Ukrajině, nejenom veřejnosti jako laické, ale i odborníkům dochází, že obranný průmysl, který teď musel čelit jako řadě, nesnází, ať už spojený třeba s taxonomií evropský unie, nebo na to navazujících diskriminací bank ze strany bankovního sektoru atd. Obranný průmysl ukazuje, že si lidé uvědomují, že má svůj význam, že je nezastupitelný, že válka se nedá vyhrát hezkými slovy nebo změnou profilového obrázku, je potřeba obranného průmyslu. Zmiňoval to i pan prezident Hynek na konferenci, co jsme tu uspořádali s českým Optickým klastrem. Není úplně důležité mít více munice, důležitější je mít efektivnější prostředky, a proto zrovna startup inovation pavilon, protože inovace v obranném průmyslu jsou mnohem důležitější než munice, kterou máte a ve finále, když budou používaný inovativní prostředky v obranném průmyslu a v armádách, tak může i země jako Ukrajina čelit mnohonásobně silnější přesile v podobě Ruska. Hrubá síla, nebude důležitější, když bude použit efektivnější způsob boje a nové technologie v obranném průmyslu, k čemuž můžou dopomoci startupy,“ zamýšlí se Daniel Svoboda, projektový manažer AOBP.