Mezinárodní soutěžní kolekce Kmeny: z Francie přes Brazílii a Japonsko míří kolekce do Brna

26. března 2024  /  7:00

European Patchwork Meeting každoročně pořádá mezinárodní soutěž pro quiltařky z celého světa. V roce 2023 byly tématem „Kmeny“, což je široký koncept umožňující rozličné kreativní interpretace.

"Kmen" představuje společenskou skupinu, která sdílí společné prvky jako je kultura, hodnoty, cíle a někdy i rodinné rysy. Cílem bylo ztvárnit v uměleckých dílech pocit sounáležitosti s komunitou, rodinou nebo kmenem.

Účastníci předvedli své pojetí tohoto komunitního pocitu prostřednictvím svých ručních prací a prezentovali je porotě.

Téma zkoumalo bohaté dědictví historických komunit, které významně ovlivnila moderní civilizace a představilo jejich rozmanité kultury, mýty a tradice. Významná domorodá společenství, jako jsou indiáni z amerických plání, Kečuové a Inuité, přispěla k tématu a zdůraznila pojmy historie, komunita a rodina.

Umělci zobrazovali vazby v rámci svých kmenů, představovali nové nebo nabízeli své vlastní interpretace historie těchto komunit.

V porotě usedly Carolyn Mazloomi, Daisy Aschehoug a Susan Vogel.

V září 2023 bylo vybraných 30 prací vystaveno v rámci výstavy Kmeny na 28. ročníku European Patchwork Meeting ve Francii. Ceny udělovali organizátoři a sponzoři soutěže vynikajícím pracím během slavnostního předávání cen.

Z Francie zamířila výstava vítězných quiltů do Brazílie na výstavu Quilt Brasil a poté v listopadu 2023 do Japonska na World Quilt Festival.

Celou unikátní světovou kolekci si nyní budete moci prohlédnout na výstavě Brno Patchwork Meeting v Brně, a to od 19. do 21. dubna 2024!


Nejlepší z výstavy a výběr publika: Quilt Neviditelný (Invisible) – Angela MINAUDO

Neviditelný znamená "to, co není vidět".

Neviditelný kmen, jeden z největších metropolitních existujících kmenů se skládá z lidí, které ostatní nevidí: marginalizovaní, chudí, nemocní, lidé odmítnutí společností ať už z vlastního rozhodnutí nebo nešťastnou náhodou.

Píseň od Ermala Mety končí: "...vám, kteří jste tam, ale nejste viděni... my jsme ti neviditelní, kteří zachrání svět",… v pravdě, před ním, řekl to i Ježíš…


Výběr organizátorů: Quilt Hranice (Border) – Sylwia Ignatowska


Cena Bernina: Quilt Ráno u moře (A ran de mar) – Eva Gustems


Cena Aurifil: Quilt Americká morena (America Morena) – Estela Mota


Cena Clover: Quilt Tapayuna – Silvia Rohden


Cena Mettler: Quilt Domorodá žena (Native woman) – Isabel Muñoz


Cena Quiltmania: Quilt Připomínka indiánů (Reminiscent of Indians) – Aeran Kim


Cena Editions de Saxe: Quilt Šaman (The shaman) – Bára Bartošová


Cena Francouzský Patchwork: Quilt Quo vadis – Marzenna Lew